Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1571. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Nova Gorica, stran 2110.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odločba US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Nova Gorica
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Nova Gorica.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Batič Ivan, Šempas 130, 5261 Šempas – k.o. Vogrsko
parc. št. 186/1, 191/1, 192
Beltram Milan, Volčja Draga 74, 5293 Volčja Draga - k.o. Šempeter parc. št. 2573, 2574, 2575, 2583-del
Lisjak Marinka, Branik 80, 5295 Branik - k.o. Branik
parc. št. 2348/5
Mlečnik Valter, Bukovica 31, 5293 Volčja Draga – k.o. Bukovica
parc. št. 273/2, 274/1, 274/2, 275/1, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/4, 284
Šorli Marko, Gradišče 20/A, 5294 Dornberk – k.o. Gradišče
parc. št. 74-del, 80, 81/1, 82, 84/1, 86/1-del, 86/3
Vidmar Tomaž, Branik 2, 5295 Branik – k.o. Branik
parc. št. 2477/3
Zgonik Aleksander, Branik 16, 5295 Branik – k.o. Branik
parc. št. 2349, 2352, 2386/1
Bizjak Radivoj, Branik 169, 5295 Branik – k.o. Branik
parc. št. 2363, 2384
Čebron Robert, Preserje 61/A, 5295 Branik – k.o. Branik
parc. št. 4865
Sever Stanko, Preserje 94, 5295 Branik – k.o. Branik
parc. št. 2342/1, 2343
Zgonik Ivo, Branik 224, 5295 Branik – k.o. Branik
parc. št. 2344/1, 2346
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenem agromelioracijskem območju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki so lahko zastopani po svojem pooblaščencu, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo ali za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki del sredstev lahko pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– krčitev zarasti po potrebi
– planiranje in ureditev teras
– založno gnojenje
– globoko rigolanje in kultiviranje
– ureditev dostopa in obračališč.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe je dolžan sam odstraniti zarast ter pripraviti kmetijsko površino za zemeljska dela. Na podlagi gnojilnega načrta mora sam potrositi gnojila.
Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskih površin ne opravi navedenih del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Nova Gorica, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijskih delih usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/47/96
Ljubljana, dne 26. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti