Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1570. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih Upravne enote Trebnje za leto 1996, stran 2109.

Na podlagi 1. in 2. člena odloka o prispevku za kritje stroškov za vzdrževalna dela na objektih in napravah v melioracijskem območju (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/87), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-144/94-18, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-285/94) uporablja kot državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-122/91-13 in št. 58/95 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-184/94-9) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Trebnje za leto 1996
1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah v upravni enoti Trebnje v letu 1996 znaša:
–  hidromelioracijsko območje
  Rakovniško polje            2.244 SIT
–  hidromelioracijsko območje
  Jeseniščica               2.000 SIT
–  hidromelioracijsko območje
  Volčje njive              2.000 SIT
2. člen
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje izda vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Sredstva nadomestila po prvem odstavku tega člena vplačujejo na ustrezni prehodni vplačilni račun, ki ga ima Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, odprtega pri Agenciji RS za plačilni promet, informiranje in revidiranje, iz tega računa pa se sredstva razporejajo na vplačilni račun št. 840-6212 – drugi prihodki države pri Agenciji RS za plačilni promet, informiranje in revidiranje.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje na način kot to velja za davke od kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota Trebnje predloži Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Trebnje seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem območju, za vzdrževanje katerega se zbirajo sredstva po tej odredbi.
Upravna enota Trebnje odda vzdrževalna dela, ki se financirajo iz sredstev po tej odredbi, v skladu s predpisi o računovodstvu in predpisi o javnih naročilih v izvedbo ustreznemu izvajalcu.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-20/96
Ljubljana, dne 25. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti