Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1996 z dne 16. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1996 z dne 16. 5. 1996

Kazalo

1566. Uredba o spremembi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996, stran 2103.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3., 4. in 10. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96 in 14/96) se 11.b člen spremeni tako, da se glasi:
’11. člen
(1) Določa se carinski kontingent za uporabo carinske stopnje ’prosto’ za uvoz:
-----------------------------------------------------------------------
Tar.št.     Poimenovanje        Količina v tonah  Stopnja
-----------------------------------------------------------------------
1001 90 990   Pšenica in mešanice žit
        na podlagi pšenice
        – drugo:
        – drugo           100.000       prosto
1003 00 909   Ječmen
        – drug:
        – drug           40.000       prosto
1005 90 000   Koruza
        – druga           60.000       prosto
----------------------------------------------------------------------
(2) Upravičenec za uvoz do 60.000 ton krušne pšenice iz prejšnjega odstavka je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi potrdila, ki ga za vsakokratni uvoz predhodno izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
(3)Upravičenci za uvoz krmilnih žit so Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in drugi uvozniki na podlagi potrdila, ki ga za vsakokratni uvoz predhodno izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.’
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/95-15/6-8
Ljubljana, dne 9. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik