Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1996 z dne 16. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1996 z dne 16. 5. 1996

Kazalo

1526. Odlok o določitvi volilnih enot ter številu članov svetov Krajevnih skupnosti Žužemberk in Dvor, stran 2081.

Na podlagi 109. člena zakona o volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 8/96) in 7. člena statutarnega sklepa o oblikovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 30. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot ter številu članov svetov Krajevnih skupnosti Žužemberk in Dvor
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote in število članov sveta v novoustanovljenih Krajevni skupnosti Žužemberk in Krajevni skupnosti Dvor.
2. člen
Svet Krajevne skupnosti Žužemberk šteje devet članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Žužemberk se določi 6 volilnih enot in sicer:
1. volilna enota: Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Plešivica, Poljane pri Žužemberku, Šmihel pri Žužemberku – voli se dva člana,
2. volilna enota: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Dolnji Ajdovec,Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec – voli se dva člana,
3. volilna enota: Gradenc, Malo Lipje,Veliko Lipje – voli se en član,
4. volilna enota: Dolnji Križ, Gornji Križ, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku – voli se en član,
5. volilna enota: Reber, Zalisec – voli se en član,
6. volilna enota: Budganja vas, Prapreče, Zafara pri Žužemberku, Žužemberk – voli se dva člana,
3. člen
Svet Krajevne skupnosti Dvor šteje devet članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnoti Dvor se določijo 3 volilne enote in sicer:
1. volilna enota: Klopce, Lašče, Podgozd, Stavča vas – volijo se trije člani,
2. volilna enota: Mačkovec pri Dvoru, Sadinja vas pri Dvoru, Trebča vas – volijo se trije člani,
3. volilna enota: Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, Jama pri Dvoru, Vinkov Vrh – volijo se trije člani,
4. člen
V primeru, da sveti ostalih krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto ne bodo pravočasno opravili svojih nalog v zvezi z izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti in določili število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote, bo število članov sveta krajevne skupnosti ter volilne enote za prve volitve v svete teh skupnosti določil občinski svet, upoštevajoč šesti odstavek 109. člena zakona o lokalnih volitvah.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-29,30/96
Novo mesto, dne 30. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine
Novo mesto
Janez Mežan l. r.