Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1498. Uredba o dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 2052.

Na podlagi 71. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 196. seji dne 30. aprila 1996 izdala
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1. člen
V uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94 in 63/94) se na koncu drugega odstavka 4. člena črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
‘in za povračila vseh ostalih stroškov po tej uredbi’.
2. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘Pri odsotnosti 14 do 24 ur, se ob zagotovljenem enem brezplačnem obroku obračuna 75 odstotkov pripadajoče dnevnice, ob zagotovljenih dveh brezplačnih obrokih pa 50 odstotkov pripadajoče dnevnice. Pri odsotnosti 8 do 14 ur, se ob zagotovljenem enem brezplačnem obroku obračuna 60 odstotkov pripadajoče dnevnice’.
3. člen
V prvem odstavku 20. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
‘Pristojni delavec je dolžan celotno dokumentacijo, ter morebitni ostanek sredstev predložiti finančni službi v roku 7 dni po prejemu obračunov’.
4. člen
V prilogi št. 1 se doda besedilo, ki se glasi:
‘Zvezna republika Jugoslavija, znesek dnevnice v ZDA dolarjih
– Beograd 55
– ostali kraji 40 .’
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 114-02/94-1/8-8
Ljubljana, dne 30. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost