Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1410. Odredba o prepovedi prometa na cestah in na železnici v Republiki Sloveniji, stran 1955.

Na podlagi prvega odstavka 177. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I) ter drugega odstavka 28. člena zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah in na železnici v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na določenih cestah oziroma odsekih cest in železnici v dneh od 17. do 19. maja 1996 v Republiki Sloveniji prepove promet:
1. tovornih vozil s priklopnimi vozili ali brez njih, katerih skupna masa presega 7,5 t;
2. vozil, ki so sama ali s priklopnimi vozili, daljša od 14 m, traktorjev, delovnih strojev, motokultivatorjev in vprežnih vozil;
3. vseh vozil, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem in železniškem prometu.
2. člen
Promet je za vozila iz prejšnjega člena prepovedan v petek, 17. maja, v soboto, 18. maja, in v nedeljo, 19. maja 1996 od 00. do 24. ure.
3. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja za vsa vozila iz 1. in 2. točke 1. člena te odredbe:
– na avtocesti Ljubljana–Naklo in Vrba–Karavanški predor,
– na magistralni cesti št. 1 Naklo–Podtabor–Lesce–Vrba,
– na magistralni cesti št. 1-1 Podtabor–Ljubelj,
– na avtocesti Ljubljana–Višnja Gora,
– na magistralni cesti št. 1 Višnja Gora–Otočec-MP Obrežje,
– na avtocesti Ljubljana–Razdrto–Čebulovica,
– na magistralni cesti št. 2 Koper-MP Sečovlje,
– na magistralni cesti št. 10-4 Postojna–Ilirska Bistrica–MP Jelšane,
– na magistralni cesti št. 12 Kozina–MP Starod,
– na magistralni cesti št. 10-6 Senožeče–Sežana–MP Fernetiči,
– na magistralni cesti št. 10-5 Razdrto–Nova Gorica–Šempeter,
– na magistralni cesti št. 10-7 Šempeter–Vrtojba,
– na magistralni cesti št. 10 Šentilj–Maribor–Hoče in Arja vas–Ljubljana–Postojna–Koper,
– na avtocesti št. 10 (Slovenika) Hoče–Arja vas,
– na magistralni cesti št. 10-1 Počehova–Murska Sobota–Lendava,
– na magistralni cesti št. 10-2 Gornja Radgona–meja z Republiko Avstrijo,
– na magistralni cesti št. 12-1 Petišovci–Lendava–MP Dolga vas,
– na magistralni cesti št. 3 Maribor–Ptuj–Ormož,
– na magistralni cesti št. 3-3 Slovenska Bistrica (Devina)–Hajdina,
– na magistralni cesti št. 11 Devina–MP Gruškovje,
– na regionalni cesti št. 354 Ormož–MP Središče ob Dravi,
– na regionalni cesti št. 347 Spuhlja–MP Zavrč.
Za vozila iz 3. točke 1. člena te odredbe se prepove promet na celotnem območju Republike Slovenije.
4. člen
Prepoved prometa po tej odredbi ne velja za tovorna vozila med 22. in 5. uro, kadar je vožnja potrebna zaradi:
1. reševanja človeških življenj ali preprečitve večje materialne škode (npr. gasilski zavodi in društva, vozila komunalnih služb);
2. popravila okvar na napravah za telekomunikacije in elektroenergetskega omrežja (PTT, Elektro);
3. odprave nevarnosti na javnih cestah ali cestnih objektih (vzdrževalci in izvajalci nujnih del);
4. odstranitve s ceste (vozišča) in vleke poškodovanih vozil ali vozil v okvari s cest iz 3. člena, vendar le do najbližjega mesta za hrambo vozil (AMZS, AMD ter druge fizične in pravne osebe, registrirane za vleko vozil);
5. interesov javnega obveščanja (reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev);
6. prevoza naftnih derivatov za oskrbo bencinskih servisov;
7. prevoza PTT pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu;
8. spravila in prevoza hitro pokvarljivih kmetijskih in gozdnih sadežev;
9. prevoza živali, ki jih med prevozom ni mogoče oskrbovati s hrano in vodo;
10. prevoza mleka in mlečnih izdelkov, kruha in svežega mesa;
11. prevoza piščancev in hrane zanje.
5. člen
Promet in parkiranje vozil se prepove vsem udeležencem v cestnem prometu:
1. v petek, 17. maja 1996, od 2. ure, do nedelje, 19. maja 1996, do 10. ure;
– v Ljubljani na Wolfovi ulici, Prešernovem trgu s Tromostovjem, Stritarjevi ulici, Mačkovi ulici, Ciril-Metodovem trgu, na Pogačarjevem trgu, Dolničarjevi ulici, Medarski ulici in na Adamič–Lundrovem nabrežju,
2. v soboto, 18. maja 1996, od 7. do nedelje, 19. maja 1996, do 20. ure;
– v Mariboru na Slomškovem trgu, na odseku Slovenske ulice od Gosposke do Strossmayerjeve ulice, Miklošičevi ulici, Orožnovi ulici, na odseku Gledališke ulice od Slomškovega trga do Gregorčičeve ulice, Gospejni ulici, Poštni ulici in Ulici 10. oktobra.
6. člen
Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za udeležence v cestnem prometu, kadar je to potrebno zaradi razlogov iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 4. člena, in za udeležence s posebnimi dovolilnicami oziroma akreditacijami, ki jih izda Ministrstvo za notranje zadeve.
7. člen
V pasu 50 m od roba cest, po katerih se bo vozil papež s spremstvom vozil, ni dovoljeno ustavljanje in parkiranje vozil na motorni pogon in priklopnih vozil.
Ceste in čas prepovedi iz prejšnjega odstavka bodo objavljene v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Vozniki motornih vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi vozila parkirati na za to določenih parkirnih prostorih ali drugih primernih površinah in z vožnjo ne smejo nadaljevati pred potekom prepovedi.
9. člen
Vozilom iz 1. člena te odredbe, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, se na mednarodnih mejnih prehodih, preko katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi dovoli vstop v Republiko Slovenijo in vožnja do najbližje carinarnice oziroma carinskega terminala ali ustreznega prostora na mejnem prehodu.
10. člen
Prepoved prometa po tej odredbi ne velja za vozila s prednostjo, kadar dajejo s posebnimi napravami posebne svetlobne in zvočne znake.
11. člen
V dneh, ko velja ta odredba, ne veljajo določbe odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/95).
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0010/1-96
Ljubljana, dne 25. aprila 1996.
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti