Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1402. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1996/97, stran 1951.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) je Vlada Republike Slovenije na 195. seji 25. aprila 1996 sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1996/97
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 28. marca in 17. aprila 1996, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda;
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija;
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija;
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramaturgija;
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo;
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo;
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje;
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo;
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura;
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Mikrobiologija;
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biologija;
– 70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Lesarstvo;
4. EKONOMSKA FAKULTETA
– 600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija;
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola;
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Arhitektura;
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – kadrovsko menedžerska smer;
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer mednarodni odnosi;
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer obramboslovje;
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo;
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo B;
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje;
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija;
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – kadrovsko menedžerska smer v 3. letniku;
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje v 3. letniku;
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO
– 125 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Farmacija;
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina;
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Geodezija;
9. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Tehnologija prometa;
10. FAKULTETA ZA ŠPORT
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Športna vzgoja;
11. FILOZOFSKA FAKULTETA
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika B;
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija;
– 75 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem in dvopredmetnem programu Zgodovina S+A;
– 25 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina B;
– 25 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem in dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina S+A;
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Arheologija;
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija S;
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Etnologija in kuklturna antropologija A;
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija B;
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija A;
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija S;
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Slovenski jezik s književnostjo A;
– 100 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem in dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo S + A;
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo B;
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo B;
12. MEDICINSKA FAKULTETA
– 150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medicina;
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija;
13. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil;
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Grafična tehnika;
14. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Učitelj razrednega pouka – Ljubljana;
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika;
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika;
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja;
15. PRAVNA FAKULTETA
– 300 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo;
16. VETERINARSKA FAKULTETA
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo;
17. VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo;
18. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega;
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega – porodniško ginekološka smer;
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija;
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija;
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija;
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo;
– 50 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo v 3. letniku;
19. VISOKA UPRAVNA ŠOLA
– 235 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava;
20. VISOKA ŠOLA ZA NOTRANJE ZADEVE
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve;
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve;
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve v 3. letniku.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 28. marca in 17. aprila 1996 za omejitev vpisa na:
1. FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE za redni študij po univerzitetnih programih:
– Sociologija – analitsko teoretska smer
– Sociologija – smer družboslovna informatika
– Politologija – teoretsko analitska smer
– Politologija – smer analiza politik in javna uprava
– Komunikologija – teoretsko-metodološka smer;
2. FAKULTETI ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO za redni študij po visokošolskem strokovnem programu:
– Varstvo pri delu in požarno varstvo;
3. FILOZOFSKI FAKULTETI za redni študij po univerzitetnih programih:
– Francoski jezik s književnostjo A
– Italijanski jezik s književnostjo A
– Nemški jezik s književnostjo AS
– Slovenski jezik s književnostjo S
– Bibliotekarstvo A
– Geografija B
– Primerjalna književnost SA
– Primerjalna književnost B
– Sociologija kulture A
– Umetnostna zgodovina B
– Pedagogika – smer andragogika S
in za izredni študij po univerzitetnem programu Bibliotekarstvo S;
4. PEDAGOŠKI FAKULTETI za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu:
– Predšolska vzgoja
5. VISOKI ŠOLI ZA ZDRAVSTVO za redni študij po visokošolskem strokovnem programu:
– Ortopedska tehnika.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le v primeru, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-01/93-3/7-8
Ljubljana, dne 25. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti