Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1398. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996, stran 1949.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter v skladu s proračunom Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
1. člen
V letu 1996 so finančna sredstva intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi v višini 819,846.000 SIT namenjena:
a) za izvajanje del po letnih programih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skupni vrednosti 89,982.000 SIT, po naslednjih postavkah:
------------------------------------------------------------------------------------
Postavka       Opis                            SIT
------------------------------------------------------------------------------------
6555         pripravi in uvajanju nacionalnega
           programa namakanja                  16,280.000
6556         sanaciji nedokončanih komasacij           53,722.000
3807         za državni demonstracijski center
           za namakanje                     2,160.000
1508         vzdrževanje akumulacije Vogršček           17,820.000
------------------------------------------------------------------------------------
b) za pokritje dolgoročnih pogodbenih obveznosti iz leta 1994 in leta 1995 v skupni višini 128,085.286 SIT po naslednjih postavkah:
------------------------------------------------------------------------------------
Postavka       Opis                            SIT
------------------------------------------------------------------------------------
1431         celostnemu urejanju podeželja in
           obnovo vasi – razvojni projekt            9,400.000
1458         celostnemu urejanju podeželja in
           obnovo vasi – izvedba                 6,425.723
3805         vinskim cestam v Sloveniji              1,500.000
1506         raziskovalnim nalogam s področja
           celostnega urejanja podeželja             8,358.817
1505         izdelavi predhodnih analiz in
           investicijsko-tehnične
           dokumentacije                         0
3804         kmetijski infrastrukturi               3,000.000
1475         agromelioracijam trajni nasadi in
           opore                         1,269.950
1491         drugim agromelioracijam                1,285.472
1494         namakanju in osuševanju kmetijskih
           zemljišč                       79,882.245
1497         akumulacijam                         0
1502         komasacijam                     16,963.079
------------------------------------------------------------------------------------
c) za obveznosti iz vlog leta 1995, ki so že bile obravnavane in odobrene v skladu z uredbo o finančnih intervencijah (Uradni list RS, št. 41/95) v skupni vrednosti 201,430.531 SIT, in sicer po naslednjih postavkah:
------------------------------------------------------------------------------------
Postavka       Opis                            SIT
------------------------------------------------------------------------------------
1431         celostnemu urejanju podeželja in
           obnovo vasi – razvojni projekt                0
1458         celostnemu urejanju podeželja in
           obnovo vasi – izvedba                     0
3805         vinskim cestam v Sloveniji                  0
1506         raziskovalnim nalogam s področja
           celostnega urejanja podeželja                 0
1505         izdelavi predhodnih analiz in
           investicijsko-tehnične
           dokumentacije                    10,031.056
3804         kmetijski infrastrukturi                   0
1475         agromelioracijam trajni nasadi in
           opore                             0
           od tega za agromelioracije vinogradov
1491         drugim agromelioracijam                    0
1494         namakanju in osuševanju kmetijskih
           zemljišč                      191,099.475
1497         akumulacija                          0
1502         komasacijam                          0
------------------------------------------------------------------------------------
d) za realizacijo vlog, prejetih na javni razpis za dodelitev sredstev za leto 1996 v skupni vrednosti 400,348.183 SIT, in sicer po naslednjih postavkah:
------------------------------------------------------------------------------------
Postavka       Opis                            SIT
------------------------------------------------------------------------------------
1431         celostnemu urejanju podeželja in
           obnovo vasi – razvojni projekt                0
1458         celostnemu urejanju podeželja in
           obnovo vasi – izvedba                 6,774.277
3805         vinskim cestam v Sloveniji              6,948.000
1506         raziskovalnim nalogam s področja
           celostnega urejanja podeželja             7,510.183
1505         izdelavi predhodnih analiz in
           investicijsko – tehnične
           dokumentacije                    16,068.944
3804         kmetijski infrastrukturi               5,800.000
1475         agromelioracijam trajni nasadi in
           opore
           – od tega za agromelioracijo
           vinogradov                      51,795.025
           – od tega za agromelioracijo
           sadovnjakov                     51,795.025
1491         drugim agromelioracijam               165,254.528
1494         namakanju in osuševanju kmetijskih
           zemljišč                       19,410.280
1497         akumulacijam                     32,233.000
1502         komasacijam                     36,758.921
------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva iz točke a) prejšnjega člena dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v nepovratni obliki na podlagi programov za leto 1996, v skladu z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96).
Sredstva pod točko d) prejšnjega člena dodeljuje ministrstvo v nepovratni obliki. Pogoje dodelitve sredstev, upravičence, merila, način uveljavljanja zahtevkov in koriščenje sredstev ter druge pogoje, pomembne za uveljavljanje intervencij, določa javni razpis. Za uveljavljanje sredstev za agromelioracije vinogradov – postavka 1475 in za obnovo vinogradov – postavka 7294 se objavi skupen razpis.
3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Uradni list RS, št. 7/96).
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-2/4-8
Ljubljana, dne 25. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti