Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1381. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kalobje, stran 1934.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/95) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Kalobje ter izidom referenduma z dne 31. marca 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kalobje
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Kalobje, se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 31. marca 1996 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– modernizacija krajevnih cest v višini 63,75%,
– delovanje Podružnične osnovne šole Kalobje v višini10%,
– komunalna infrastruktura – vzdrževanje v višini 20%,
– izvajanje referendumskega programa v višini 6,25%.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Kalobje, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Kalobje,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov ter drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Občine Šentjur pri Celju.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samopripevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje pet let, in sicer od 1. maja 1996 do 30. aprila 2001.
6. člen
Zbrana sredstva samoprispevka so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu: KS Kalobje št. ž. r.: 50700-842-120-82021, Krajevni samoprispevek KS Kalobje.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Kalobje. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka poroča svet Krajevne skupnosti najmanj enkrat letno.
7. člen
Samoprispevek odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS – izpostava Šentjur.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in zavezanci, ki so lastniki vikendov oziroma drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti zgrajenih iz različnih materialov), vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Šentjur pri Celju plačujejo samoprispevek dvakrat letno, in sicer prvi obrok do 30. junija in drugi obrok do 31. decembra tekočega leta po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira agencija za plačilni promet Nadziranje in informiranje – izpostava Šentjur.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-2/96-1
Kalobje, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
sveta KS Kalobje
Zdravko Hribernik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti