Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo me-sto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero, stran 1926.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) ter 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero št. 403-81/95-12, z dne 13. 11. 1995, se spremeni in dopolni 6. člen pravilnika tako, da se v drugi alinei drugega odstavka besedilo “v letu razpisa” nadomesti z “ki finančno še ni realizirana“.
2. člen
Dopolni in spremeni se 7. člen pravilnika tako, da se v 8. točki v drugem odstavku beseda “samohranilci z mladoletnimi otroki” nadomesti s “samohranilci z nepreskrbljenimi otroki”, odstavek, ki se glasi: “Za samohranilce z mladoletnimi otroki se šteje oseba, ki sama preživlja sebe in otroke.” pa se nadomesti z novim odstavkom z naslednjim besedilom: “Za samohranilca se šteje oseba, ki preživlja sebe in otroke. Za nepreskrbljene otroke se šteje mladoletne osebe in redne študente, vendar največ do 25. leta starosti.”
3. člen
Za 9. členom pravilnika se doda 9.a člen, ki se glasi:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto lahko odloči, da se pravnim osebam, v primeru, da predpisana neprofitna najemnina ne zadošča za vračanje dodeljenega posojila, odloži vračanje posojila.
4. člen
Za 11. členom pravilnika se doda 11.a člen, ki se glasi:
Sredstva Mestne občine Novo mesto, namenjena za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero, se brez javnega razpisa lahko dodelijo le izjemoma, kolikor tako odloči Občinski svet mestne občine Novo mesto.
5. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, tako, da se glasi:
Predlog dodelitev stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam potrjuje posebna komisija, ki jo imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
6. člen
Za 17. členom pravilnika se doda 17.a člen, ki se glasi:
Pravne osebe lahko posojilo zavarujejo z menicami ali akceptnimi nalogi.
7. člen
V 20. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
Namensko odobrena posojila pravnim osebam se lahko nakažejo na njihov žiro račun le v primeru, da predložijo vso za to potrebno dokumentacijo in sklenjene pogodbe in pod pogojem, da na podlagi predloga za to imenovane komisije, v skladu z določili 14. člena tega pravilnika, tako odloči Občinski svet mestne občine Novo mesto.
8. člen
Spremeni se 23. člen pravilnika, tako, da se glasi:
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-81/95-21
Novo mesto, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine
Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti