Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1372. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice, stran 1917.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, št. 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94 in št. 14/95) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95 in 60/95), je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 10. 4. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Moravske Toplice
1. člen
V drugem stavku prvega odstavka 8. člena se številka “12” nadomesti s številko “3” tako, da se besedilo stavka glasi:
“Sedež občine je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva 3 ”.
2. člen
Besedilo 10. člena statuta Občine Moravske Toplice se spremeni tako, da se besedilo tega člena glasi:
“V občini so naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Andrejci, ki obsega naselje Andrejci
2. Krajevna skupnost Bogojina, ki obsega naselja Bogojina, Bukovnica, Ivanci
3. Krajevna skupnost Filovci, ki obsega naselje Filovci
4. Krajevna skupnost Ivanovci, ki obsega naselje Ivanovci
5. Krajevna skupnost Krnci, ki obsega naselje Krnci
6. Krajevna skupnost Martjanci, ki obsega naselje Martjanci
7. Krajevna skupnost Moravske Toplice, ki obsega naselje Moravske Toplice
8. Krajevna skupnost Motvarjevci, ki obsega naselje Motvarjevci
9. Krajevna skupnost Noršinci, ki obsega naselje Noršinci
10. Krajevna skupnost Prosenjakovci, ki obsega naselja Prosenjakovci, Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Pordašinci, Središče
11. Krajevna skupnost Ratkovci, ki obsega naselja Ratkovci, Kančevci, Lončarovci
12. Krajevna skupnost Sebeborci, ki obsega naselje Sebeborci
13. Krajevna skupnost Selo–Fokovci, ki obsega naselji Selo in Fokovci
14. Krajevna skupnost Tešanovci, ki obsega naselja Tešanovci, Lukačevci, Mlajtinci, Suhi Vrh, Vučja Gomila.
Krajevna skupnost je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun in je lahko nosilec lastninske pravice na svojem premoženju.”
3. člen
Z dnem ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve statuta, prenehajo veljati spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 60/95).
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/96
Moravske Toplice, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti