Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1362. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje, stran 1909.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in sklepov svetov krajevnih skupnosti ter v skladu z 17. členom statuta Občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na 9. redni seji dne 7. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje
I
S tem odlokom se na podlagi sklepov svetov krajevnih skupnosti Buče, Kozje, Lesično, Podsreda, Osredek in Zagorje, določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za prve redne volitve.
II
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. svet Krajevne skupnosti Buče šteje 7 članov.
2. svet Krajevne skupnosti Kozje šteje 11 članov.
3. svet Krajevne skupnosti Lesično šteje 11 članov.
4. svet Krajevne skupnosti Podsreda šteje 9 članov.
5. svet Krajevne skupnosti Osredek šteje 5 članov.
6. svet Krajevne skupnosti Zagorje šteje 7 članov.
III
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče se določijo 4 volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema območje naselja Buče.
V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Buče.
2. volilna enota zajema območje naselja Vrenska gorca.
V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS Buče.
3. volilna enota zajema območje naselja Ortnice.
V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta KS Buče.
4. volilna enota zajema območje naselja Zeče pri Bučah. V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta KS Buče.
IV
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje se določi 6 volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema območje naselja Kozje od hišne številke 1 do vključno 100.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS Kozje.
2. volilna enota zajema območje naselja Kozje od hišne številke 101 do vključno 197.
V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS Kozje.
3. volilna enota zajema območje naselja Ješovec pri Kozjem.
V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Kozje.
4. volilna enota zajema območje naselja Zdole.
V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta KS Kozje.
5. volilna enota zajema območje naselja Spodnji Veternik.
V peti volilni enoti se voli 1 član sveta KS Kozje.
6. volilna enota zajema območje naselja Zgornji Veternik.
V šesti volilni enoti se voli 1 član sveta KS Kozje.
V
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Lesično se določi 5 volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema naslednja območja: Lesično, Drensko rebro od hišne št. 1 do vključno 14.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS Lesično.
2. volilna enota zajema območje naselja Drensko rebro od hišne številke 15 naprej.
V drugi volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Lesično.
3. volilna enota zajema območje naselja Gubno.
V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Lesično.
4. volilna enota zajema območje naselja Dobležiče.
V četrti volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Lesično.
5. volilna enota zajema naslednja območja: Pilštanj, Klake.
V peti volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Lesično.
VI
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda se določi 5 volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema območje naselja Podsreda.
V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Podsreda.
2. volilna enota zajema območje naselja Gradišče.
V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta KS Podsreda.
3. volilna enota zajema območje naselja Gorjane.
V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Podsreda.
4. volilna enota zajema območje naselja Poklek.
V četrti volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS Podsreda.
5. volilna enota zajema območje naselja Vojsko.
V peti volilni enoti se voli 1 član sveta KS Podsreda.
VII
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek pri Podsredi se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselja Osredek pri Podsredi.
V tej volilni enoti se voli 5 članov sveta KS Osredek pri Podsredi.
VIII
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje se določijo 3 volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema območje naselja Zagorje od hišne št. 1 do vključno 54.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS Zagorje.
2. volilna enota zajema območje naselja Zagorje od hišne št. 55 naprej.
V drugi volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Zagorje.
3. volilna enota zajema naslednja območja: Bistrica, Topolovo.
V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta KS Zagorje.
IX
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo Občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.
X
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-01/96
Kozje, dne 7. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti