Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1344. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje, stran 1896.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 13. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 15. seji dne 27. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe ter izkoriščanje naravnih dobrin v občini Grosuplje se s tem odlokom predpisujejo takse za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav komunalne infrastrukture, za izgradnjo novih komunalnih objektov in naprav ter za njihovo širitev.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki objektov ter naprav komunalne infrastrukture in tudi tisti, ki zbirajo namenska sredstva za izgradnjo novih komunalnih objektov in naprav.
3. člen
Takse znašajo:
a) za uporabnike vodovodnega omrežja
– 40% od prodajne cene vode
b) za uporabnike kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave
– 60% od prodajne cene kanalščine
c) za uporabnike še ne zgrajenega kanalizacijskega omrežja
– 30% od prodajne cene vode
d) za uporabnike toplovodnega sistema in javnih kotlovnic
– 20% od prodajne cene toplotne energije
e) za uporabnike sistema zbiranja in odvažanja odpadkov ter komunalne deponije
– 60% od prodajne cene smetarine
Povračilo za izkoriščanje kamnolomov znaša:
– za vsak m3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne cene.
4. člen
Takse zaračunavajo in zbirajo izvajalci javnih služb ob obračunavanju cen za komunalne proizvode in storitve.
Izvajalci so dolžni v celoti mesečno do vsakega 25. v mesecu nakazati zbrana sredstva za pretekli mesec na žiro račun Občine Grosuplje.
Povračila iz 3. člena tega odloka pa obračunava upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, ob odmeri odškodnine 2-krat letno.
5. člen
Višina takse se povečuje v skladu z rastjo osnovne cene komunalnih storitev. Višina povračila pa se povečuje v skladu z rastjo prodajne cene izkopanega materiala.
6. člen
Program porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav komunalne infrastrukture, kakor tudi program širitve oziroma izgradnje novih komunalnih objektov in naprav potrdi občinski svet s proračunom.
Praviloma je poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje manjša od porabe za investicije.
7. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 74/94).
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega v naslednjem mesecu od njegove uveljavitve.
Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 27. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti