Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1138. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, stran 1609.

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93, 28/94 in 37/95) se dosedanja 12. točka nadomesti z novo, ki glasi:
“12. Banki se v obdobju treh mesecev po vsakem črpanju finančnega kredita iz tujine, najetju depozita od tujih oseb ali povečanju jamstvenega kapitala v smislu sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank (Uradni list RS, št. 59/92 in 51/93) pri vpisu blagajniških zapisov v svojem imenu in za svoj račun z rokom dospelosti od 180 do 360 dni pripadajoči diskont, obračunan po obrestnih merah iz 4. oziroma 11. točke tega sklepa, zmanjša za 20%.”
2
Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki glasi:
“12.a Način obračuna in plačila zmanjšanja diskonta iz prejšnje točke se določi s posebnim navodilom.”
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0089/96
Ljubljana, dne 3. aprila 1996.
Guverner
dr. France Arhar l. r.