Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1137. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o revidiranju poslovanja bank in hranilnic, stran 1609.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 59. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o revidiranju poslovanja bank in hranilnic
1
Spremeni se prvi odstavek 6. točke sklepa o revidiranju poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 6/95), tako da glasi:
“6. Banka je dolžna objaviti v dnevnem časopisu ali v strokovnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat na teden, povzetek revidiranih računovodskih izkazov in mnenje pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih najkasneje do 30. junija tekočega leta.”
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. aprila 1996.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.