Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1136. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini, stran 1608.

Na podlagi drugega odstavka 22. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 191. seji dne 4. aprila 1996 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini
1
V 5. točki sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini (Uradni list RS, št. 28/95 in 77/95) se v drugem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
‘– podatke o boniteti (obrazec bon-1), ki ga izda Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: agencija) oziroma izkaz uspeha, ki ga potrdi agencija, januarja in februarja tekočega leta pa podatke o boniteti (obrazec bon-1) iz predpreteklega leta,’
2
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
‘Podjetje mora sporočiti Ministrstvu za finance vsako spremembo podatkov in lastništva, ki se vodijo v registru kapitalskih naložb, ki jih imajo domače pravne osebe v tujini.’
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-09/93-4/10-8
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik