Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1135. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun, stran 1608.

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p. 2/94 in 7/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
1. člen
V uredbi o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun (Uradni list RS, št. 47/94, 73/94 in 3/95) se v 2. členu za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
‘– dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku, ki ne presegajo 20.000 tolarjev.’
2. člen
V 9. členu se številka ’50.000' nadomesti s številko ‘100.000’.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-07/93-4/5-8
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik