Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1133. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996, stran 1607.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3. in 4. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96, 14/96 in 16/96) se Seznam blaga iz priloge 4 k uredbi dopolni z naslednjim blagom:
---------------------------------------------------------------
Tarifna       Poimenovanje           Carinska
oznaka                         stopnja
---------------------------------------------------------------
3004         Zdravila
3004 31       – – ki vsebujejo insulin:
3004 31 100     – – – v obliki ali embalaži
           – – – za prodajo na drobno       pr
8529         Deli, ki so izključno
           ali pretežno namenjeni
           za uporabo z aparati
           iz tar. št. 8525 do 8528:
8529 90 890     – – – – – drugi             pr
---------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/95-15/5-8
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik