Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1132. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996, stran 1607.

Na podlagi drugega odstavka 3. in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
1. člen
V 27. členu uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996 (Uradni list RS, št. 7/96 in 13/96) se:
1. v glavi tabele besedilo ‘Carinska stopnja’ nadomesti z besedilom ‘Izravnava stroškov’
2. pri tarifni oznaki 0701 90 900 v besedilu v opombi pod črto datum ’31/3-1996' nadomesti z datumom ’15/5-1996'
3. pri tarifni oznaki 1602 20 v tretji koloni doda številka ‘8,50’.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/5-8
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik