Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1128. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 1995, stran 1605.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), navodila o enotnem vodenju poslovnih knjig za proračun in proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 72/95) in odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995 je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 20. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 1995
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje naslednji:
.                              SIT
– prihodki                    388,169.127,21
– odhodki                     387,904.937,18
– presežek prihodkov nad odhodki           264.190,03
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Vojnik za leto 1995 je sestavni del tega odloka.
3. člen
Bilanca premoženja izkazuje bilanco stanja, ki temelji na poslovnih dogodkih za leto 1995, zato so izkazana samo sredstva in obveznosti, ki so nastale v letu 1995. Bilanca premoženja je sestavni del tega odloka.
4. člen
Popolna premoženjska bilanca Občine Vojnik bo sestavljena po sprejetju delitvene bilance vseh treh občin, ki so nastale iz pravne predhodnice.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-12/95
Vojnik, dne 20. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.