Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1126. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 1604.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 29. ter 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Tržič na 10. seji sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Tržič, ki so bile na dan 17. decembra 1994 javna lastnina v upravljanju javnih zavodov in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, ki je v lasti in v upravljanju Občine Tržič, parcelna št. 227/4, k.o. Tržič, ZK vl. št. 335.
2. Tržiški muzej – Zgornja kajža, ki je v upravljanju ZKI Tržič, parcelna št. 347/1, k.o. Tržič, ZK vl. št. 833.
3. Kurnikova hiša, ki je v upravljanju ZKI Tržič, parcelna št. 20, k.o. Tržič, ZK vl. št. 139.
4. Polakova Pristava, ki je v upravljanju ZKI Tržič, parcelna št. 347/7, k.o. Tržič, ZK vl. št. 833.
5. Germovka, ki je v upravljanju ZKI Tržič, parcelna št. 252, k.o. Tržič, ZK vl. št. 248.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
II
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Tržič, ki so bile na dan 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Dom krajanov Brezje pri Tržiču, parcelna št. 534/3, k.o. Bistrica, ZK vl. št. 915.
2. Paviljon NOB Tržič, parcelna št. 602/8, k.o. Tržič, ZK vl. št. 778.
3. Kino Tržič, ki je v 2/3 lasti Kinopodjetja Kranj p.o. in v 1/3 lasti Občine Tržič, parcelna št. 68, k.o. Tržič, ZK vl. št. 709.
4. Kulturna dvorana Podljubelj, parcelna št. 195/12, k.o. Podljubelj, ZK vl. št. 238.
5. Dom družbenih organizacij Jelendol, ki je v lasti Občine Tržič, parcelna št. 748/2, k.o. Lom pod Storžičem, ZK vl. št. 65.
6. Dom krajanov Lom pod Storžičem, parcelna št. 394/10, k.o. Lom pod Storžičem, ZK vl. št. 395.
7. Dom družbenih organizacij Leše, parcelna št. 10/4, k.o. Leše, ZK vl. št. 296.
8. Prostori Folklorne skupine Karavanke, Balos 4, Tržič, ki so v lasti Občine Tržič in v upravljanju ZKO Tržič, parc. št. 227/4, k.o. Tržič, ZK vl. št. 335 v izmeri 147,47 m2.
9. Prostori Filmskega kluba Tomo Križnar, Balos 4, Tržič, ki so v lasti Občine Tržič in v upravljanju ZKO Tržič, parc. št. 227/4, k.o. Tržič, ZK vl. št. 335 v izmeri 30 m2.
10. Prostori ZKO Tržič (Mladinsko gledališče), Balos 4, Tržič, ki je v lasti Občine Tržič in v upravljanju ZKO Tržič, parc. št. 227/4, k.o. Tržič, ZK vl. št 335 v izmeri 19,62 m2.
11. Prostori Pihalnega orkestra Tržič, Trg svobode 28, Tržič, ki je v lasti Občine Tržič in v upravljanju ZKO Tržič, parc. št. 172, k.o. Tržič, ZK vl. št. 166 v izmeri 83,37 m2.
12. Prostori Pihalnega orkestra Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ki je v lasti Občine Tržič in v upravljanju ZKO Tržič, parc. št. 181/2, k.o. Tržič, ZK vl. št. 584 v izmeri 107,60 m2.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj navedenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
III
Nepremičnine iz I. in II. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.
Št. 466-04/95-05
Tržič, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.