Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1123. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje, stran 1599.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ter določil 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 70/95) in 10. ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95), je Občinski svet občine Trebnje, na 13. seji z dne 1. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje
1. člen
S tem odlokom se za prve volitve v krajevnih skupnostih na območju Občine Trebnje določijo volilne enote v krajevnih skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah.
2. člen
Volilne enote in število članov sveta se oblikujejo na podlagi pismenih predlogov dosedanjih svetov krajevnih skupnosti.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotavljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti v svetu te skupnosti.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Čatež se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselja:
– Čatež, Gorenja vas pri Čatežu, Dolenja vas pri Čatežu, Zagorica pri Čatežu.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselja:
– Goljek, Sejenice, Križ in Kriška reber.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselji:
– Trebanjski vrh in Roje pri Čatežu.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselje:
– Razbore.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dobrnič se določi 5 volilnih enot, v kateri se skupno voli devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselja:
– Korita, Vrbovec, Artmanja vas in Reva.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselje:
– Šahovec.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselja:
– Dobrava, Zagorica pri Dobrniču in Lisec.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselja:
– Dobrnič, Preska pri Dobrniču, Železno, Lokve pri Dobrniču, Gorenja vas in Podlisec.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselji:
– Vavpča vas pri Dobrniču in Stranje pri Dobrniču.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dol. Nemška vas se določi 13 volilnih enot, v katerih se voli skupno trinajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselje Dečja vas.
2. Volilna enota obsega naselje Dolenje Ponikve.
3. Volilna enota obsega naselje Gorenje Ponikve.
4. Volilna enota obsega naselje Grm.
5. Volilna enota obsega naselje Dolenja Nemška vas.
6. Volilna enota obsega naselji Gorenja Dobrava in Meglenik.
7. Volilna enota obsega naselji Rodine pri Trebnjem in Gradišče pri Trebnjem.
8. Volilna enota obsega naselje Dolenji Podboršt pri Trebnjem.
9. Volilna enota obsega naselji Češnjevek in Lipnik.
10. Volilna enota obsega naselje Lukovek.
11. Volilna enota obsega naselje Jezero.
12. Volilna enota obsega naselje Dolenja Dobrava.
13. Volilna enota obsega naselje Rihpovec.
V vsaki volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Knežja vas se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja: Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine, Roženpelj.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mirna na Dolenjskem se določi 10 volilnih enot, v katerih se voli skupno petnajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega del Mirne, in sicer:
– Cesta na Gradec, Cesta III. bat. VDV od Koščaka do Smoliča od št. 1 do 20, Podlog, Pod Radovnico, Pot na Laze, Zapuže, Trbinc.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega del Mirne, in sicer:
– Cesta III. bat. VDV od Škarja do Papež od št. 21 do 58, Gubčeva ulica, Pod Gozdom, Sotla, Spomeniška ulica, Ulica Zapadno Dolenjskega odreda.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega del Mirne:
– Cesta na Fužine, Jamska ulica, Lunačkova ulica, Roje, Sokolska ulica.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselji:
– Brezovica in Gomila.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselja:
– Gorenja vas pri Mirni, Ševnica, Škrjanče in del Zagorice vse, razen št. 14, 15 in 26.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. Volilna enota obsega naselja:
– Cirnik, Ravne, Selska gora, del Zagorice, hišne številke 14, 15 in 26.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. Volilna enota obsega naselji:
– Debenec in Stan.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. Volilna enota obsega naselji:
– Glinek in Volčje njive.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. Volilna enota obsega naselja:
– Migolica, Migolska gora, Sajenice in Selo pri Mirni.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
10. Volilna enota obsega naselja:
– Stara gora, Praprotnica in Zabrdje.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mokronog se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno trinajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselja:
– Gor. Laknice, Sred. Laknice, Dol. Laknice in Sv. Vrh.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselja Mokronog:
– Florjanska cesta št. 2, Gubčeva cesta, Kolonija, Lončaričeva ulica, Majcnova ulica, Paradiž, Pod gradom, Rožna ulica, Stari trg, razen št. 3 in 5, Škarpa, Ulica talcev št. 2, 8, 10 in 12, Žalostna gora,
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselja Mokronog in Bruna vas:
– Florjanska cesta, razen št. 2, Preloge, Stari trg, št. 3 in 5, Ulica talcev, razen št. 2, 8, 10 in 12, Bruna vas.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselja:
– Beli grič, Slepšek, Ribjek, Pugled pri Mokronogu, Gorenja vas pri Mokronogu, Križni vrh, Ostrožnik in Log.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselji:
– Martinja vas pri Mokronogu in Puščava.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
6. Volilna enota obsega naselji:
– Hrastovica in Most.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Račje selo se določi 4 volilne enote, v kateri se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselji:
– Blato in Račje selo.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselji:
– Velika Ševnica in Mala Ševnica.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselje:
– Hudeje, vse hišne številke razen št. 26.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselje:
– romsko naselje Hudeje – hišna št. 26.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skunosti Svetinja se določi 1 volilno enoto, v kateri se skupno voli sedem članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja: Dolenji Vrh, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Rdeči kal, Svetinja, Šmaver.
11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Selo pri Šumberku se določi 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselji:
– Sela pri Šumberku in Gorenji Podšumberk.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselja:
– Log pri Žužemberku, Volčja jama, Replje, Vrtače, Arčelca in Dolenji Podšumberk.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselja:
– Babna gora, Orlaka in Zavrh.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
12. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentlovrenc se določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselji:
– Šentlovrenc in Muhabran.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselje:
– Dolnje Prapreče.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselji:
– Vrhovo in Gornje Prapreče.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselje:
– Martinja vas.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselja:
– Kukenberk, Krtina in Žabjek.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. Volilna enota obsega naselje:
– Mali Videm.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. Volilna enota obsega naselje:
– Veliki Videm.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. Volilna enota obsega naselje:
– Dolga njiva pri Šentlovrencu.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. Volilna enota obsega naselji:
– Mačji dol in Potok.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
13. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentrupert se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno 15 članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselji:
– Brinje in Šentrupert.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselja:
– Dolenje Jesenice, Gorenje Jesenice, Mali Cirnik pri Šentjanžu in Roženberk.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselja:
– Slovenska vas, Straža in Trstenik.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselja:
– Bistrica, Prelesje in Rakovnik pri Šentrupertu.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselja:
– Draga pri Šentrupertu, Škrljevo in Vesela gora.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
6. Volilna enota obsega naselja:
– Okrog, Ravnik, Zabukovje in Zaloka.
V volini enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
7. Volilna enota obsega naselja:
– Hom, Hrastno, Kamnje in Vrh.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
14. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Štefan, se določi 1 volilno enoto, v kateri se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja: Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni potok, Pluska, Rožni vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most.
15. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trebelno se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselja:
– Trebelno, Maline, Gorenji Mokronog, Dolenje in Gorenje Zabukovje, Brezovica pri Trebelnem, Drečji vrh.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselja:
– Bogneča vas, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Vrh pri Trebelnem.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselja:
– Ornuška vas, Štatenberk, Roje pri Trebelnem, Podturen, Brezje pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Radna vas in Bitnja vas.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselja:
– Cikava, Čužnja vas, Jelševec, Mirna vas in Velika Strmica.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
16. člen
Za volitve članov Krajevne skupnosti Trebnje se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno petnajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega mesto Trebnje:
– Rimska cesta, Ulica talcev, Trubarjeva ulica, Tomšičeva ulica, Pekel, Pod gradom, Odrga, Kidričeva ulica, Klemenčičeva ulica in Paradiž.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega mesto Trebnje:
– Goliev trg, Baragov trg, Gubčeva cesta, Kolodvorska ulica, Ob gozdu, Slakova ulica, Simončičeva ulica, Cankarjeva ulica, Rožna ulica in Temeniška pot.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega mesto Trebnje:
– Stari trg, Jurčičeva ulica, Dolenjska ulica, Maistrova ulica, Ulica herojev, Glavarjeva ulica, Pehanijeva ulica, Pot na hrib, Reber, Praproče in Kresetova ulica.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. Volilna enota obsega mesto Trebnje:
– Obrtniška ulica, Majcnova ulica, Prešernova ulica, Levstikova ulica, Vegova ulica, Ulica OF, Trdinova ulica, Kresna ulica, Prijatljeva cesta, Valvazorjeva ulica in Vina Gorica.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselja:
– Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo in Primštal.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. Volilna enota obsega naselja:
– Grmada, Repče in Vrhtrebnje.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. Volilna enota obsega naselji:
– Pristava in Studenec.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
17. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Veliki Gaber, se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselja:
– Stehanja vas, Gombišče in Male Dole pri Stehanji vasi.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselji:
– Zagorica pri Velikem Gabru in Velike Dole.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselja:
– Pristavica pri Velikem Gabru, Bič, Dobravica pri Velikem Gabru.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. Volilne enota obsega naselji:
– Veliki Gaber in Medvedjek.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
5. Volilna enota obsega naselji:
– Žubina in Stranje pri Velikem Gabru.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. Volilna enota obsega naselji:
– Mali Gaber in Cesta.
V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
18. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Velika Loka se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. Volilna enota obsega naselja:
– Velika Loka, Korenitka in Trnje.
V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. Volilna enota obsega naselji:
– Mačkovec in Mala Loka.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselji:
– Škovec in Gorenji Podboršt pri Veliki Loki.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. Volina enota obsega naselji:
– Iglenik in Mrzla Luža.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
19. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
20. člen
Naloge občinske volilne komisije:
– skrbi za zakonitost volitev;
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona o lokalnih volitvah;
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona;
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
– imenuje volilne komisije krajevnih skupnosti;
– obvešča volivce o dnevu glasovanja;
– ugotavlja rezultate volitev in objavlja izide volitev;
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
21. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore;
– potrjuje sezname kandidatov;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– ugotavlja izid glasovanja v volilnih enotah;
– daje poročilo o izidu volitev;
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija;
– obvešče volivce o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/96-10
Trebnje, dne 1. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.