Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1119. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1995, stran 1590.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 13. seji dne 29. 2. 1996 po hitrem postopku sprejel
O D L O K
zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1995
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 1995.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1995 znašajo:
Proračun občine
– skupni prihodki               255,417.296,30 SIT
– skupni odhodki               247,687.219,30 SIT
– razlika med prihodki in odhodki        7,730.077,10 SIT
3. člen
Razliko med prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1995 v znesku 7,730.077,10 SIT se kot presežek prihodkov nad odhodki
– oblikuje stanovanjski sklad          4,000.000,00 SIT
– sklad za razvoj obrti
 in podjetništva                3,700.000,00 SIT
– prenese v prihodke leta 1996           30,077,10 SIT
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šentjernej za leto 1995 so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-14/95
Šentjernej, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.