Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1115. Odlok o spremembi odloka o začasni ureditvi parkiranja in plačila komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v območju mesta Slovenske Konjice, stran 1589.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 10. in 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84), 3., 5. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91) ter 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 8. marca 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o začasni ureditvi parkiranja in plačila komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v območju mesta Slovenske Konjice
1. člen
V odloku o začasni ureditvi parkiranja in plačila komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v območju mesta Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 47/95) se drugi odstavek 5. člena odloka spremeni tako, da se glasi: “Parkirnina se za parkiranje do 60 minut plača pri vstopu 50 SIT, nad 60 minut pa vsako naslednjo uro 100 SIT“.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi: “Mesečna karta za parkiranje znaša 4.000 SIT“.
2. člen
V 13. členu se v prvem odstavku črta besedilo “5.000 SIT” in se nadomesti z besedilom: “2.250 SIT“.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95-0
Slovenske Konjice, dne 8. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.