Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 1995, stran 1571.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Rogatec dne 12. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
– prihodke 142,429.451,22 SIT,
– odhodke 137,730.284,51 SIT,
– presežek prihodkov 4,699.166,71 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 4,699.166,71 SIT se prenese v naslednje leto.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995 in bilanca stanja na dan 31. 12. 1995 sta sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-19/96
Rogatec, dne 22. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.