Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1106. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec, stran 1571.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) in tretjega odstavka 105. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 12. 3. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogatec
1. člen
V 38. členu statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) se črta drugi odstavek.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Člani sveta KS se volijo po večinskem sistemu. Za volitve se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-18/96
Rogatec, dne 12. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.