Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1103. Sklep o razporeditvi delovnega časa v upravi Občine Ljutomer, stran 1567.

Na podlagi 26. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90), ki se po 4. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine uporablja kot republiški predpis (Uradni list RS, št. 1/91-I), 37. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) in v skladu z uredbo o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o razporeditvi delovnega časa v upravi Občine Ljutomer
1. člen
S tem sklepom se določa razporeditev delovnega časa v upravi Občine Ljutomer.
Delovni čas upravnih delavcev znaša 40 ur tedensko, kar pomeni polni delovni čas delavca.
2. člen
Dnevni delovni čas v upravi občine se razporedi tako, da se praviloma začne ob 7. uri zjutraj in obvezno zajema čas od 8. do 14. ure, v sredo do 16. ure.
3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje uprave Občine Ljutomer za občane in druge osebe, podjetja, organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe se razporedijo na tri dni v tednu in sicer:
– ponedeljek od 7. do 15 ure,
– sredo od 7. do 16. ure in
– petek od 7. do 14. ure.
4. člen
V upravi Občine Ljutomer se za posamezne delavce uprave, vodje odsekov in sekretarja OS ter tajnika občine, uvede premakljiv začetek delovnega časa, tako da se določi kot možen čas za prihod delavcev od 7. do 9. ure in za odhod delavcev od 15. do 17. ure, v sredo od 16. do 18. ure in v petek od 14. do 16. ure.
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo delavci upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
5. člen
Delavec mora v času svoje odsotnosti v okviru premakljivega delovnega časa obvezno zagotoviti nadomeščanje za čas svoje odsotnosti zaradi poslovanja s strankami.
6. člen
Za posamezne delavce uprave občine se delovni čas razporedi neenakomerno glede na naravo dejavnosti, organizacijo dela in smotrnejšo izrabo dela (tajnica župana, vzdrževalec in šofer), tako da znaša polni delovni čas delavca 40 ur tedensko, za kar se jim izda poseben sklep.
Evidentiranje prihodov in odhodov in neenakomerno razporejanje delovnega časa uredi predstojnik.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 11/92).
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 2. 1996.
Št. 152-1/96-167
Ljutomer, dne 30. januarja 1996.
Župan
Občine Ljutomer
Ludvik Bratuša, dr. vet. med. l. r.