Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1101. Odlok o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija, stran 1566.

Na podlagi 15. člena in v zvezi z 41. členom statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 18. seji dne 28. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija
1. člen
V odloku o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija (Uradni list SRS, št. 20/78 in Uradni list RS, št. 67/95) se v drugem odstavku 3. člena besedilo “Litija – desni breg, Litija – levi breg” nadomesti z besedilom “Mestna skupnost Litija.”
2. člen
V 4. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
“Območje KS Litija–desni breg in KS Litija–levi breg, navedeno v osmem in devetem odstavku tega člena, sestavlja območje Mestne skupnosti Litija.”
3. člen
Sveta KS Litija desni breg in KS Litija levi breg opravljata na skupnih sejah naloge sveta Mestne skupnosti Litija, do izvolitve novega sveta mestne skupnosti. Za vodenje izmed svojih članov izvolita koordinatorja.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.