Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1100. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija, stran 1565.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni listi RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni listi RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 18. seji dne 28. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti ter volilne enote za prve volitve svetov tistih krajevnih skupnosti v Občini Litija, katerih območje se je po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94) spremenilo oziroma tistih krajevnih skupnosti, v katerih sveti krajevnih skupnosti ne delujejo.
2. člen
Svet Krajevne skupnosti Kresnice šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta KS Kresnice se določi 1 volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
3. člen
Svet Kajevne skupnosti Primskovo šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta KS Primskovo se določi 1 volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
4. člen
Svet Krajevne skupnosti Vače šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta KS Vače se določi 1 volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
5. člen
Svet Krajevne skupnosti Konjšica šteje pet članov.
Za volitve članov sveta KS Konjšica se določijo 3 volilne enote in sicer:
1. Prva volilna enota, ki zajema območje naselja Konjšica, razen dela naselja, ki je vključen v volilno enoto številka 2 – volita se dva člana.
2. Druga volilna enota, ki zajema del naselja Konjšica in sicer hišne številke: 1, 4, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 40 – volita se dva člana.
3. Tretja volilna enota, ki zajema območje naselja Ravne – voli se en član.
6. člen
Svet Mestne skupnosti Litija šteje sedemnajst članov.
Za volitve članov sveta mestne skupnosti se določi 9 volilnih enot in sicer:
1. Prva volilna enota, ki zajema območje: Zgornji Log – voli se en član.
2. Druga volilna enota, ki zajema območje: Graška cesta, Ulica 25. maja, Marokova pot od hišne št. 1 do 24, Bevkova ulica hišne št. 1, 3, 5, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34 in 36, Predilniška ulica, Topilniška ulica, Na gričku in Kidričeva cesta hišne št. 23, 25, 27, 29, 31 in 33 – volita se dva člana.
3. Tretja volilna enota, ki zajema območje: Cesta Dušana Kvedra, Prvomajska ulica, Cesta zasavskega bataljona, Vegova ulica, Prisojna ulica, Gubčeva ulica, Badjurova ulica, Loška cesta, Prečna ulica, Na Dobravi, Kidričeva cesta od hišne št. 1 a do 22, Grumova ulica, Bevkova ulica hišne št. 2, 4, 6, 8 in 10, Bobek in Marokova pot hišne št. 24a in 26 – volijo se trije člani.
4. Četrta volilna enota, ki zajema območje: Praprošče, Trg na Stavbah, Ponoviška cesta, Parmova ulica, Cankarjeva cesta, Ljubljanska cesta in Kidričeva cesta št. 1 – volita se dva člana.
5. Peta volilna enota, ki zajema območje: Valvasorjev trg, Trg svobode, Rudarska ulica, Jerebova ulica, Vrvarska ulica, Ulica Milana Boriška, Ulica Mire Pregljeve, Cesta komandanta Staneta hišne št. 2, 4 in 6, – voli se en član.
6. Šesta volilna enota, ki zajema območje: Podkraj, Pogonik, Podšentjur, Širmanski hrib in Veliki Vrh pri Litiji – voli se en član.
7. Sedma volilna enota, ki zajema območje: Cesta komandanta Staneta hišne št. 8, 10, 12, 14, 16 in 18, Ulica solidarnosti, Maistrova ulica, Ulica Luke Svetca – volijo se trije člani.
8. Osma volilna enota, ki zajema območje: Cesta komandanta Staneta, hišne št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 in 17, Brodarska ulica, Savska cesta hišne št. 1 in 3 in Zasavska cesta – volita se dva člana.
9. Deveta volilna enota, ki zajema območje: Sitarjevška cesta, Šmarska cesta, Pokopališka pot, Frtica, Levstikova ulica, Grbinska cesta, Ježa, Partizanska pot, Ulica bratov Poglajen, Cesta Dolenjskega odreda in Savska cesta hišni št. 2 in 5 – volita se dva člana.
7. člen
Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti, če ta tega ne stori jo imenuje občinska volilna komisija, ki imenuje tudi volilne komisije novoustanovljenih skupnosti.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Litija, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.