Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1096. Sklep o določitvi cene storitev in prispevka staršev k oskrbnim stroškom v vrtcih Občine Krško, stran 1563.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in določil samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno-varstvenih pravic (Uradni list SRS, št. 27/89, 37/89) ter 16. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 15. seji dne 21. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi cene storitev in prispevka staršev k oskrbnim stroškom v vrtcih Občine Krško
I
Cene storitev na otroka v vrtcih Občine Krško po posameznih programih znašajo:
----------------------------------------------------------------
Oddelki                      Cena storitev
----------------------------------------------------------------
1-2 LET                        33.500 SIT
2-7 LET                        25.100 SIT
PŠ (5-6 UR)                      18.825 SIT
Razvojni oddelek                   67.644 SIT
Romski oddelek                    26.809 SIT
----------------------------------------------------------------
II
Najvišje plačilo staršev je 53% od cene storitev in znaša:
------------------------------------------------------------------
Oddelek       Cena storitev    Najvišje plačilo staršev
------------------------------------------------------------------
1-2 LET       33.500 SIT             17.755 SIT
2-7         25.100 SIT             13.300 SIT
PŠ (5-6 UR)     18.825 SIT             9.977 SIT
------------------------------------------------------------------
III
Najvišje plačilo staršev v razvojnem oddelku je enako plačilu staršev PŠ (5-6 UR) in znaša 9.977 SIT.
Plačilo staršev v romskem oddelku je enako minimalnemu prispevku staršev.
IV
Minimalni prispevek staršev, ki ga prispevajo starši kot oskrbnino znaša 4.500 SIT.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1996 dalje.
Št. 385-2/96
Krško, dne 21. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.