Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "stanovanjsko naselje Senovo-Dovško", zazidalnega načrta stanovanjske hiše Pleterje in ureditvenega načrta Podbočje, stran 1562.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka:
– zazidalnega načrta “stanovanjsko naselje Senovo-Dovško”
– zazidalnega načrta stanovanjske hiše Pleterje in
– ureditvenega načrta Podbočje
I
Javno se razgrnejo osnutek zazidalnega načrta stanovanjsko naselje Senovo-Dovško, osnutek zazidalnega načrta stanovanjske hiše Pleterje in osnutek ureditvenega načrta Podbočje.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevnih skupnosti Senovo, Zdole in Podbočje.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško.
IV
V času javne razgrnitve bodo izvedene javne obravnave v Krajevni skupnosti Senovo, Krajevni skupnosti Zdole in Krajevni skupnosti Podbočje.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/94-1/15
Št. 352-11/92-1/15
Št. 352-1/96-1/15
Krško, dne 1. aprila 1996.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.