Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1995, stran 1559.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 28. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 1995 (Uradni list RS, št. 55/95), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se za leto 1995 določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
.                       bilanca prihodkov
                           in odhodkov
----------------------------------------------------------------
Prihodki                       192,282.139
Odhodki                       191,734.358
Presežek                         547.781
----------------------------------------------------------------
Sestavni del proračuna Občine Kobarid sta bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 403-1/95
Kobarid, dne 28. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec l. r.