Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1086. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1996, stran 1556.

Na podlagi 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1996
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan 31. 12. 1995 znašala 95.500 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12. 1995:
a) za območje mesta Črnomelj 1,0% ali 955 SIT/m2
b) za območje naselij Kanižarica, Svibnik in Vojna vas 0,8% ali 764 SIT/m2
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 573 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in 2. skupino gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti zemljišča so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12. 1995 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali 3.438 SIT/m2 koristne stanovanjske površine
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali 4.202 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se med letom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS-Sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-2/96
Črnomelj, dne 27. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.