Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1085. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine, stran 1556.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in statuta Občine Črna na Koroškem (MUV, št. 9/95), je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 16. redni seji, dne 14. 3. 1996 sprejel
S K L E P
Občinski svet občine Črna na Koroškem določa, da se povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100–200 preb/ha na dan 31. 12. 1994, ki znašajo za komunalne objekte in naprave po sklepu sveta za:
– individualno rabo 3.200 SIT/m2 znižajo za ca. 30%,
– kolektivno rabo 4.500 SIT/m2 znižajo za ca. 50%.
Tako znaša izhodiščna vrednost za individualno rabo 1.600 SIT/m2 in za kolektivno rabo 2.250 SIT/m2.
Ta sklep se uporablja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06-06/96
Črna na Koroškem, dne 14. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.