Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1081. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov, stran 1553.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je Sodni svet na 53. korespondenčni seji dne 26. 3. 1996 na predlog Ministrstva za pravosodje sprejel
Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
Za mesec april 1996 znašajo:
.                              SIT
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe                 35.864
– za 20 let delovne dobe                 53.796
– za 30 let delovne dobe                 71.728
.                              SIT
2. regres za prehrano med delom              11.192
3. dnevnice za službeno potovanje
v RS, ki traja:
– 6 do 8 ur                        1.947
– 8 do 12 ur                        2.798
– nad 12 ur                        5.596
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje
v hotelih de luxe kategorije              do 4.891
– brez računa                       1.679
5. kilometrina                       24,66
6. povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer           12,33
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja              20.145
– povračilo stroškov prehrane               24.621
8. solidarnostna pomoč                  71.728
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.