Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1078. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, stran 1553.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
Za mesec april 1996 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 7.176 SIT;
– študentom 14.693 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 35.864 SIT;
– za 20 let delovne dobe 53.796 SIT;
– za 30 let delovne dobe 71.728 SIT;
3. solidarnostne pomoči 71.728 SIT;
4. regres za prehrano med delom 11.192 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.947 SIT;
– 8 do 12 ur 2.798 SIT;
– nad 12 ur 5.596 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 4.891 SIT;
– brez računa 1.679 SIT;
7. kilometrina 25 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 12,50 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.145 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 24.621 SIT;
10. terenski dodatek 1.175 SIT.
Št. 0510/8-142/33-96/2
Ljubljana, dne 21. marca 1996.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve