Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 1552.

Na podlagi 33. člena zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94 in 71/94) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
Prvi odstavek 3. člena pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 14/95) se spremeni tako, da glasi:
“Višina štipendije se določi glede na študijski uspeh, kraj bivanja in stroške šolanja.
Študijski uspeh in kraj bivanja sta ovrednotena kot sledi:
---------------------------------------------------------------
Študijski uspeh   Izobraževanje v    Izobraževanje izven
.          kraju stalnega       kraja stalnega
           prebivanja           prebivanja
           št. točk             št. Točk
---------------------------------------------------------------
6,0 do 7,0      570                  1040
7,1 do 7,3      685                  1155
7,4 do 7,6      775                  1245
7,7 do 7,8      835                  1305
7,9 do 8,1      920                  1390
8,2 do 8,3      980                  1450
8,4 do 8,6      1070                 1540
8,7 do 8,9      1155                 1625
9,0 do 10,0     1465                 1935
---------------------------------------------------------------
Stroški šolanja so ovrednoteni s 300 točkami”.
Doda se nov, šesti odstavek, ki glasi:
“Na podlagi kriterijev, ki jih določi komisija iz 6. člena pravilnika, Ministrstvo za pravosodje lahko štipendistom odobri povračilo stroškov za dodatno izobraževanje tujih jezikov”.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 4. člena se pika črta in doda besedilo “in se usklajuje glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (koeficient 1.00) po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti”.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-2/95-28
Ljubljana, dne 18. marca 1996.
Ministrica
za pravosodje
Meta Zupančič l. r.