Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1996 z dne 2. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1996 z dne 2. 4. 1996

Kazalo

1068. Odredba o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter Belgije in Nizozemske, stran 1529.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske
I
Da bi preprečili vnos goveje spongiformne encefalopatije v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske naslednjim pošiljkam:
1. živo govedo;
2. seme za umetno osemenjevanje in embrii, pridobljeni od govedi;
3. sveže in zmrznjeno meso govedi;
4. izdelki, pridobljeni iz govedi, razen mleko in mlečni izdelki vseh vrst;
5. mesno-kostna moka, želatina in klavniški odpadki, pridobljeni od govedi;
6. surovine govejega porekla za uporabo v farmacevtski in kozmetični industriji.
II
Živila, pridobljena od govedi, ki jih potniki prenašajo preko državne meje Republike Slovenije in izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske, je treba odvzeti in neškodljivo uničiti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-41/962
Ljubljana, dne 29. marca 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost