Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

964. Odredba o tehničnih pogojih kakovosti in o analitskih metodah za mineralna gnojila, stran 1372.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o tehničnih pogojih kakovosti in o analitskih metodah za mineralna gnojila
1. člen
S to odredbo se predpisujejo tehnični pogoji kakovosti in analitske metode za mineralna gnojila.
2. člen
Mineralna gnojila so kemične spojine in mešanice teh spojin, ki so namenjene rasti in razvoju rastlin in so po predpisih kombinirane nomenklature carinske tarife uvrščene v poglavje 31. - GNOJILA, razen tarifne številke 3101.
3. člen
Mineralna gnojila, ki se proizvajajo ali uvažajo, morajo ustrezati kakovosti, določeni s standardi iz priloge št. 1, ki je sestavni del te odredbe.
4. člen
Kakovost mineralnih gnojil se ugotavlja z analitskimi metodami za umetna gnojila, predpisanimi s standardi iz priloge št. 1.
5. člen
Vsa mineralna gnojila morajo imeti na deklaraciji navedbo, da so deklarirana v skladu s to odredbo.
6. člen
V prilogi št. 1 navedeni standardi veljajo do uveljavitve novih slovenskih standardov in tehničnih predpisov.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-12-68/96
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
                        PRILOGA št. 1

MINERALNA GNOJILA            JUS H. B4. 020, 1986
                     JUS H. B4. 021, 1986
                     JUS H. B4. 022, 1986
                     JUS H. B4. 031, 1981
                     JUS H. B4. 035, 1986
                     JUS H. B4. 036, 1986
                     JUS H. B4. 037, 1986
                     JUS H. B4. 038, 1985
                     JUS H. B4. 039, 1986
                     JUS H. B4. 040, 1986
                     JUS H. B4. 041, 1986
                     JUS H. B8. 162, 1988
                     JUS H. B8. 284, 1981
                     JUS H. B8. 285, 1983
                     JUS H. B8. 286, 1983
                     JUS H. B8. 287, 1983
                     JUS H. B8. 288, 1983
                     JUS H. B8. 289, 1983
                     JUS H. B8. 290, 1983
                     JUS H. B8. 291, 1983
                     JUS H. B8. 292, 1983
                     JUS H. B8. 293, 1986
                     JUS H. B8. 294, 1986
                     JUS H. B8. 295, 1986
                     JUS H. B8. 296, 1986
                     JUS H. B8. 297, 1986
                     JUS H. B8. 298, 1986
                     JUS H. B8. 299, 1986


AAA Zlata odličnost