Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

962. Odredba o omejitvi osnih obremenitev, stran 1368.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) in drugega odstavka 94. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87 in 2/88), izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o omejitvi osnih obremenitev
1. člen
Na odsekih magistralnih in regionalnih cest v Republiki Sloveniji, ki so navedeni v seznamu, ki je sestavni del te odredbe, se zaradi posebnih razmer ob odjugi in razlogov varstva cest in varnosti cestnega prometa zmanjša predpisana največja dovoljena osna obremenitev vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo v tem seznamu določene osne obremenitve.
2. člen
Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje, p.o., Cestno podjetje Koper, p.o., Cestno podjetje Kranj, p.o., Cestno podjetje Ljubljana, Cestno podjetje Maribor, p.o., Cestno podjetje Murska Sobota, p.o., Cestno podjetje Nova Gorica, p.o., Cestno podjetje Novo mesto, p.o., in Cestno podjetje Ptuj, p.o., morajo na cestnih odsekih, navedenih v seznamu iz prejšnjega člena vsako na svojem območju postaviti prometne znake “prepovedan promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene” (II-23) s katerim označujejo po tem seznamu določene oziroma omejene osne obremenitve.
Na cestnih odsekih, kjer poteka redni avtobusni promet in kjer bodo zaradi odjuge dovoljene osne obremenitve manjše od 8 ton, ta omejitev za avtobuse ne velja in ni potrebno namestiti dopolnilne table z napisom “razen za avtobuse”.
3. člen
Prepoved prometa za motorna vozila iz 1. člena velja od 30. 3. 1996 in traja v času odjuge v letu 1996, prometni znaki iz 2. člena te odredbe pa morajo biti postavljeni 30. 3. 1996. Konec odjuge ugotovijo cestna podjetja za svoja področja.
4. člen
Slovenska cestna podjetja, d.o.o., takoj obvestijo udeležence v prometu o prepovedi oziroma omejitvi osnih obremenitev z objavo seznama cestnih odsekov in dovoljenih obremenitev pritiskov v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-1/96-276
Ljubljana, dne 26. marca 1996.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
OSNE OBREMENITVE NA AVTOCESTAH, MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH
CESTAH V ČASU ODJUGE ZA LETO 1996

-----------------------------------------------------------------
Št.   Odsek ceste                Dovoljene osne
ceste                       obremenitve
                          v tonah
-----------------------------------------------------------------
1    2                            3

    AVTOCESTE

A1   Meja A (predor Karavanke)-
    Naklo-Ljubljana, s priključki             10
    -Vrba s priklj.,                    10
    Celovška c.-Ljubljana zahod-
    -Dolenjska c., s priključki              10
    Šmarje Sap-Višnja gora, s priključki          10

A10   Meja A-Šentilj                     10
    Hitra cesta Maribor                  10
    Hoče-Arja vas, s priključki              10
    Ljubljana Črnuče-Tomačevo-
    -Celovška cesta s priključki              10
    Ljubljana zahod- Divača, s priključki         10

A10-6  Divača-Sežana, s priključki              10


    MAGISTRALNE CESTE

M1   Meja A-Korensko sedlo-Podkoren-
    - Hrušica                       10
    Hrušica-Javornik(Jesenice)               8
    Jesenice-Kranj-Ljubljana-po cesti           10
    (Delavski dom-Trg MDB)-
    -Novo mesto-meja HR(Bregana)              10
M1-1  meja A-Ljubelj-Podtabor                10

M1-2  meja I-Rateče-Podkoren                 10

M2   meja I-Škofije-Koper-Sečovlje-
    -meja HR                        10

M3   meja A-Vič-Dravograd-Maribor-
    -Ptuj-Ormož-meja HR                  10

M3-3  Slovenska Bistrica-Pragersko-
    - Šikole-Križišče za Rače               10
    Križišče za Rače-križišče za
    Starošnice
    Križišče Starošnice-Hajdina              10

M4   Karteljevo-Novo mesto-
    -Metlika-meja HR                    10

M4-1  Mačkovec-Novo mesto                  10

M 6   Škofljica-Ribnica-Petrina-
    -Brod na Kolpi-meja HR                 10

M 10  meja A-Šentilj-Maribor-Celje-
    -Ljubljana-Postojna-Razdrto-
    -Senožeče-Dekani                    10

M10-1  Počehova-Gornja Radgona-
    -Murska Sobota-Lendava                 8

M10-2  Gornja Radgona-meja A                 10

M10-3  Celje-Zidani most-Vrhovo-
    -Krško-Drnovo                      8

M10-4  Postojna-Ilirska Bistrica-
    -meja HR(Rupa)                     10

M10-5  Razdrto-Ajdovščina-
    -Nova Gorica-meja I                  10

M10-6  Senožeče-Sežana-meja I                 10

M10-7  Vrtojba-meja I                     10

M10-8  Dravograd-Velenje-Arja vas-
    po cesti 10-Celje                   10
    Celje-Rogaška Slatina-meja HR              8

M10-9  Črnuče-Šentjakob-Dolsko-Ribče              8
    Ribče-Litija-Hrastnik                  6
    Most Hrastnik-Zidani most                4

M10-10 meja I-Robič-Kobarid-Tolmin-
    -Idrija-Kalce                      8

M11   Hajdina-Jurovci-meja HR
    (Macelj)                        10

M12   meja HR(Rupa)-Kozina-
    -Krvavi potok-meja I                  10

M12-1  meja HR (Mursko Središče)-
    -Lendava-Dolga vas-meja M                8


    REGIONALNE CESTE

R300  Rateče-Planica                     8

R301  meja I-Predel-Bovec-Kobarid               8
    Peršeti-Anhovo-Nova Gorica-
    -Šempeter                       10
    Šempeter-Dorenberg-Sežana                8
    Sežana-Divača-po c.10-Matavun             10
    Matavun-Ribnica                     8

R301A  Strmec-Mangart                     6

R301B  Žaga-Učeja-meja I                    8

R301C  Idrsko-Livek-meja I                   8

R301F  Dornberg-Selo                      8

R301G  Dutovlje-Repentabor-meja I               10

R301H  Divača-Lokve-Lipica-meja I               10

R301I  Ajševica-Nova Gorica                  10

R302  Kranjska gora-Vršič-Bovec                8

R303A  Staro selo-Breginj                   8
    Breginj-meja I                     6

R304A  Most na Soči-Ušnik                   8

R305  Plave-Dobrovo                      8

R305C  Dobrovo-Neblo-meja I                  8

R305D  Solkan-Gonjače                     8

R306  Šempeter-Miren-Opatje selo               10
    Opatje selo-Komen-Štanjel-Manče             8

R306D  Gorjansko-Brestovica-Klariči-
    -meja I                        10

R306E  Komen-Gorjansko-meja I                 10

R308  Godovič-Črni vrh-Col-Ajdovščina             8

R309  Aver-Mostičje                      8
    Mostičje-Gračišče
    Gračišče-Sočerga-meja HR                8
    Rižana-Mostičje                     8

R310  Bertoki-Pridvor-Gračišče

R311  Koper-Dragonja-meja HR                 10

R311A  Mlini-Sečovlje                     8

R312  Col-Predmeja-Lokve-Čepovan               8
    Čepovan-Most na Soči                  6

R312A  Solkan-Lokve                      8

R312B  Čepovan-Dolenja Trebuša                 6

R313  Prem-Obrov-po c. 12-Golac-
    -meja HR                        8

R314  Bača-Podbrdo-Železniki-
    -Škofja Loka                      8
    Škofja Loka-Jeprca                   10

R314  Jeprca-Smlednik-Vodice-
    -Moste-Duplice-po c. 371-
    Mekinje-Gornji grad-Radmirje              6

R314B  Stahovica-Kamniška Bistrica               6

R315  Lesce-Bled                       10
    Bled-Boh. Bistrica-Ukanc                8
    Ukanc-Savica                      6

R316  Bled-Gorje-Mrzli Studenec-
    - Jereka-Bohinjsko jezero in
    odcep Jereka-Bitnje                   8

R316A  Mrzli studenec-Rudno polje               8

R317  Krnica-Zg. Radovna-Mojstrana-Dovje           6

R318  Javornik-Poljana-Gorje                 6

R319  meja A-Sp. Jezersko in Preddvor-            8
    -Britof-Labore
    Labore-Škofja Loka-po c. 314-
    -Gorenja vas                      10
    Gorenja vas-Sovodenj-Cerkno
    (po novozgrajeni obvoz.)-Želin             8

R320  Planina-Cerknica-Bloška polica-
    -Runarsko-Sodražica                   8
    Sodražica-Žlebič                    6

R321  Lesce-Radovljica                    10
    Radovljica-Kamna gorica-Kropa              8
    Kropa-Rudno-Dražgoše-Vresje-
    -Boh. Bistrica                     6

R321A  Kropa-Podnart-Podtabor-Zvirče             10

R321B  Rudno-Češnjica                     6

R321C  Vresje-Sorica-Petrovo brdo               6

R321D  Sorica-Podrošt                     6

R321E  Naklo-Podbrezje-po c. 321A-
    -Gobovce-Posavec-Črnivec                8

R322  Žirovnica-Begunje-Tržič-
    -Golnik-Kranj-Brnik-Moste-
    -Mengeš-Trzin                      8

R322A  Mengeš-Duplica                     8

R323  Šentvid-Vodice-Brnik-Cerklje-
    žičnica Krvavec                     6

R324  Gorenja vas-Ljubljanica-Vrhnika             6
    Vrhnika-Podpeč-Ig                    6
    Ig-Škofljica                      6

R326  Kočevje-Dvor-Žužemberk
    -Pluska-Trebnje-Boštanj-po
    cesti 10-3-Šmarje pri Sevnici-
    - Planina-po cesti 326A-Loke              8
    Loke-Ledinščica-po c. 345-Lesično-
    - po c. 326-Golobinjek                 6
    Golobinjek-po c. 338-Imeno               8
    Imeno-meja HR                      6

R326A  Planina-Dežno                      8

R327  Perovo-Grosuplje-Mlačevo-Krka-
    -Žužemberk-po c. 326-Dvor-
    -Soteska-Podturn-Črmošnjice-
    -Črnomelj-Žuženberk                   6
    Žuženberk-Adlešiči                   8

R329  Velika Reka-Čatež-Trebnje                6

R330  Ljubljana(c. za Gradom-Roška-
    -Poljanska-Litijska)-Besnica-
    - Šmartno pri Litiji-Velika Reka-
    -Radeče-Breg-Polana-Jurklošter             6

R331  Škofljica-Grosuplje-Višnja gora-
    - Ivančna gorica-Radohova vas              6
    Radohova vas-Pluska -
    -po c.326-Trebnje-
    -Novo mesto (Bršljin)                  8

R 332  Mokronog-Zbure-Škocjan -
    - Dobruška vas-Šentjernej                8

R 333  Soteska-Straža-Novo mesto-
    -Šentjernej-Kostanjevica-Križaj-
    -Cerklje-Čatež ob Savi-meja HR
    (Obrežje II)                      8

R333A  Novo mesto-(občina)-Kanadija              10

R334  Livold-Brezovica                    8
    Brezovica- Dobliče                   6
    Dobliče-Kanižarica                   8

R335  Meja RH(Krmačina)-Drašiči-
    -Metlika-Črnomelj-Vinica-meja HR            8

R336  Želodnik-Moravče-Izlake-Zagorje-
    -Trbovlje-Hrastnik                   6
    Hrastnik-Šmarjeta-Rimske Toplice-
    -Jurklošter                       8
    Jurklošter-Črnolica                   6
    Črnolica-Šentjur                    8

R336A  Izlake-Trojane                     8

R336B  Zagorje-most čez Savo                  8

R336C  Bevško-most čez Savo                  8

R336D  Hrastnik-most čez Savo                 8

R337  Slovenske Konjice-Poljčane-Majšperk           8
    Majšperk-Jurovci-po c. 11-Videm-
    -meja HR (Cvetlin)                   6

R338  Slovenska Bistrica-po novem mostu
    čez Ložnico v Cigonci-Podplat-po c.
    10-1-Mestinje-Bistrica ob Sotli -
    -Bizeljsko-Brežice                   8
    Brežice-Čatež                     10

R338A  Bistrica ob Sotli-meja HR(Kumrovec)           8

R338B  Bizeljsko-meja HR                    8

R339  Višnja vas-Črnova-Odcep v Dobrno            8

R340  Šentrupert-Mozirje-Radmirje-
    -Luče-Solčava-Rinka                   8

R340A  Sestre Logar-Pavličevo sedlo-
    - meja A                        8

R340B  Mozirje-Golte                      8

R341  meja A-Holmec-Otiški vrh                8

R341A  Dravograd-Libeliče-meja A                6

R341B  Ravne-Kotlje-Slovenj Gradec in
    odcep v Kotlje                     8

R342  Poljana-Šentvid-Šoštanj-
    -Velenje-Kovče-Polzela-Dobrteša vas           8

R342A  Pesje-Gorenje                     10
    Gorenje-Soteska                     8

R343  Ruta-Lovrenc na Pohorju-Pesek-
    -Rogla-Zreče-Zeče                    8

R343A  Slovenske Konjice-Oplotnica-Ložnica           8

R343B  Maribor-Ruše-Fala-Činžat-Puščava            8

R343C  Selnica-Ruše                      8

R344  Celje (križišče z Aškerčevo)-
    -Teharska c.                      6

R345  Tepanje-Žiče                      8
    Žiče-Dramlje                      6
    Dramlje-Šentjur do c. 10-8               10
    Črnolica-Prevoje                    8
    Lesično-Podsreda-Bistrica ob Sotli           8
    Prevoje-Lesično                     6

R346  Rogatec-Majšperk                    8
    Majšperk-Ptuj-po c. 3-Senarska-
    - Lenart-Trate-meja A                  8

R347  Spuhlja-Zavrč                      8

R348  Maribor-Vurberg-Ptuj                  6

R349  Videm-Radenci-po c. 10-1-
    -Petanjci-Cankova-Kuzma-meja A             8

R349A  Cankova-meja A                     8

R350  Murska Sobota-Gederovci-meja A             10

R351  meja M-Kobilje-Dobrovnik-Renkovci-
    -Beltinci                        8
    Bratonci-Križevci                   10
    Križevci -po c. 353-Žihlava-Videm-
    -Senarska                        8

R352  Šentilj-Sladki vrh                   6
    Sladki vrh-po c. 346-Trate-G. Radgona          8

R353  Radenci-Križevci-Ljutomer-Radomerje-
    -Pavlovci-Ormož                     8

R354  Ormož-Središče ob Dravi-meja HR
    (Čakovec)                        8

R355  meja M-Hodoš-Šalovci-Mačkovci-
    -Murska Sobota                     8

R356  Petrovci-Šulinci-Martinje-Kuzma             6

R357  Martjanci-Dobrovnik-Dolga vas-
    -po c. 12-1-Lendava-Pince-meja M            8

R358  Renkovci-Črešnovci-Razkrižje-
    -Stročja vas-Miklavž-Pavlovci              8

R358A  Razkrižje-meja HR(Mursko Središče)           8

R358B  Razkrižje-mejaHR(Štrigova)               8

R358C  Stročja vas-Ljutomer                  8

R359  Počehova-Zg. Kungota-Jurij-
    -meja A                         8

R359A  Zg. Kungota-Plač-meja A                 8

R360  Žihlava-Ptuj                      8

R361  Hoče-Pohorska vzpenjača in
    odcep za Areh                      8

R362  Podsreda-Senovo-Brestanica               6
    Brestanica-most Brestanica-po c. 10-3-
    -Krško-Videm-Dolenja Pohanca-
    -železniška postaja Brežice               8
    Železniška postaja Brežice-po c. 338
    (po obvoznici do blagovnice)              10
    Trnje (pri Petrolu)-Dobova-meja HR
    (Hamica)                        8

R363  Impolca-impolški graben-Zavratec-
    -Zavratec-Ribnik                    8
    Zavratec-Raka-Smednik-Drnovo              8
    Drnovo-Križaj pri Podbočju               8

R364  Podzemelj-Adlešiči-Žuniči-Preloka-
    -Vinica                         8
    Vinica-Stari trg                    6
    meja HR-Bosljiva-Loka-Osilnica-
    -meja HR                        8
    Stari trg-Brezovica                   8

R365  Litija-Šmartno-Bogenšperk-
    -Radohova vas-po c. 331-Bič               6

R366  Kamnik-Motnik-Ločica                  6

R367  Zg. Dolič-Vitanje-Stranice               8

R368  Latkova vas-Prebold                   8
    Prebold-Marija Reka-Trbovlje
    (Leninov trg)                      6

R369  Radlje-radeljski prelaz-meja A             10

R370  Radlje-Ribnica in odcep na
    ribniško kočo                      6
    Ribnica-Podvleka-Brezno                 8

R371  Ljubljana (Šmartinska c. od Žita)-
    -Šentjakob                       10
    Šentjakob-Domžale-Duplica-
    Kamnik-Mekinje                     8

R371A  Ljubljana(Tomačevska-Šmartinska-
    po c. 371-Kajuhova)                  10

R372  Ljubljana-Ig
    Ig-po c. 324-Preserje-Rakitna-Cerknica         6

R373  Hrib-Trava-meja HR (Čabar)               6
    Sodražica-Hrib                     8

R374  Bloška polica-Podub-meja RH (Prezid)          6

R375  Ivančna Gorica-Krka-po c. 327-
    -Mlačevo-Videm-Rašica                  6

R376  Ljubljanica-Polhov Gradec-Dobrova-
    -Ljubljana (Vič)                    6

R377  Dol. Trebuša-sp. Idrija-po c. 10-10-
    -Pečnik-Žiri                      8

R378  Postojna-Unec-po c. 320-Rakek-
    -Logatec-Rovte-Žiri                   6
    Žiri-Trebija                      8

R379  Ilirska Bistrica-Sviščaki               10

R380  Ilirska Bistrica-Zabiče-Novokračine-
    -meja HR                        8

R381  Podgrad-Ilirska Bistrica-Knežak-
    -Pivka                         8

R382  Valeta-Portorož-Piran                 10

R383  Kastelec-Socerb-meja I                 10

R384  Mojstrana-Vrata-Aljažev dom               6

R386  Zavratec-Bučka-Škocjan                 6
    Škocjan-Zbure (po c. 332)-Šmarjeta-
    Krnovo-Otočec-Mačkovec                 8

R387  Kalce-Hrušica-Col                    8

R390  Dekani-Lazaret-meja I                  8

AAA Zlata odličnost