Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

961. Sklep o spremembah začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja, stran 1368.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) v zvezi z 11. členom zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) ter drugega odstavka 132. člena poslovnika Državnega zbora, je Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 175. seji dne 21. marca 1996 sprejela
S K L E P
o spremembah začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja
I
V začasnem sklepu o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja (Uradni list RS, št. 28/94, 73/94 in 5/95) se naslov spremeni tako, da glasi:
“začasni sklep o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev in sodnikov za prekrške”.
II
V prvem odstavku II. točke začasnega sklepa se številka “55” nadomesti s številko “70”, v drugem odstavku II. točke pa se številka “30” nadomesti s številko “55”.
III
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, uporablja pa se od uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 8/96).
Št. 102-02/90-2/44
Ljubljana, dne 21. marca 1996.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije
za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.

AAA Zlata odličnost