Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

840. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva, stran 1233.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9. člena ter prvega odstavka 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 188. seji dne 14. marca 1996 izdala
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva
1. člen
V uredbi o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS, št. 64/95 in 73/95) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
‘S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa natančnejše kriterije za dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil pravnim osebam v letu 1996 iz uporabe dela kupnin za sanacijo podjetij in gospodarstva v letu 1996 iz sredstev, s katerimi v letu 1996 razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti’.
2. člen
Besedilo 2. člena uredbe se spremeni tako, da glasi:
‘Znesek odobrenega posojila pod pogoji iz 3. člena ne sme presegati 90 mio tolarjev oziroma lahko znaša največ do 1/2 vrednosti investicije po pravni osebi’.
3. člen
Besedilo druge alinee 3. člena uredbe se črta.
Besedilo četrte alinee 3. člena se dopolni tako, da glasi:
‘– boniteta pravne osebe mora biti izkazana z bonitetno skupino A, B ali C po veljavni bančni klasifikaciji in z obrazci BON 1 in BON 2 po obrazcu agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje’.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 428-06/95-10/3-8
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti