Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

838. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, stran 1232.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 188. seji dne 14. marca 1996 izdala
U R E D B O
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k veleprodajnim cenam:
– zdravil za humano rabo,
– medicinskih pripomočkov za humano rabo, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
ki na tržišču nastopajo prvič (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na zdravila in medicinske pripomočke za humano rabo, ki se nikoli ne izdajajo oziroma prodajajo na zdravniški recept oziroma na naročilnico.
2. člen
Soglasje iz prejšnjega člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice tujih firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo veleprodajne cene medicinskega blaga, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova št. 5.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na našem tržišču, in navedbo veljavnih veleprodajnih cen,
– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim blagom, za katerega se vlaga zahtevek v Sloveniji dovoljen,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.
5. člen
Zahtevek, ki je vložen v skladu s 3. členom uredbe o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev (Uradni list RS, št. 70/95) mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija 1995,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred in po uveljavitvi te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo odstotka spremembe cene,
– opredelitev spremembe prodajnih oziroma ostalih poslovnih pogojev, načina ali količine pakiranja in razčlenitev elementov veleprodajne cene.
6. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh prejetih podatkov.
7. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. marca 1996.
Št. 515-01/95-4/3-8
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti