Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

804. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota, stran 1184.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I in 21/94) ter 14., 23. in 95. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. februarja 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
1. člen
Črtajo se spremembe odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota, ki jih je sprejel Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 31. avgusta 1995, objavljene v Uradnem listu RS, št. 53/95, tako, da ostane besedilo 3., 9., 14., 15. in 16. člena enako kot je bilo v odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 50/95).
2. člen
V 4. členu odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 50/95) se dejavnost sklada dopolni, in sicer:
– v prvi alinei se za besedo “gospodarjenje” dodata besedi “in upravljanje”,
– v drugi alinei se za besedo “nakup” dodata besedi “ter upravljanje”.
Na koncu tega člena se doda novi stavek, ki glasi:
“Sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska organizacija”.
3. člen
V 7. členu odloka se doda nova alinea, ki glasi:
“– direktor sklada”.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni in glasi:
“Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje svet mestne občine za dobo dveh let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani”.
5. člen
13. člen odloka se spremeni in glasi:
“Člani upravnega odbora in nadzornega odbora ter delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo ali službo pri skladu”.
6. člen
14. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
“Mandat in postopek za imenovanje direktorja ter njegove pristojnosti se določijo v statutu stanovanjskega sklada”.
7. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 361-1/96
Murska Sobota, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti