Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

802. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1995, stran 1182.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 111. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. februarja 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1995
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1995, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1995 z naslednjo vsebino:
– prihodki                 1.376,131.733,11 SIT,
– odhodki                 1.266,177.082,83 SIT.
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna mestne občine v višini 109,954.654,28 SIT.
4. člen
Nerazporejeni prihodki, kot presežki v višini 109,954.654,28 SIT iz prejšnjega člena se razporedijo za sledeče namene:
1. presežek v višini 109,598.179,28 SIT se razporedi v prihodke proračuna mestne občine za leto 1996,
2. presežek v višini 356.475,00 SIT se razporedi v prihodke proračuna mestne občine za leto 1996 in se namensko porabi za potrebe požarne varnosti, saj izvira iz neporabljene požarne takse v letu 1995.
5. člen
Formirana sredstva stalne proračunske rezerve po zaključnem računu proračuna za leto 1995 v znesku 6,880.659 SIT, kar predstavlja 0,5% prihodkov proračuna, se izločijo iz denarnih sredstev žiro računa in se prenesejo na LB Pomursko banko Murska Sobota kot depozit na odpoklic.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme mestni svet Mestne občine Murska Sobota in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-4/96
Murska Sobota, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti