Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

784. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, stran 1166.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), drugi odstavek 7. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) in tretji odstavek 7. člena statutarnega sklepa o krajevnih skupnostih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Brežice na 15. seji dne 7. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
1. člen
S tem odlokom se uredijo vsa vprašanja, ki so pomembna za pripravi in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice, ki niso z zakonom izrecno določena.
2. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu.
Člane sveta volijo volilci, ki imajo volilno pravico in stalno bivališče na območju posamezne krajevne skupnosti, za katero se volijo člani sveta.
Sveti krajevnih skupnosti, s svojim aktom določijo število članov svetov in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti ter hkrati imenujejo volilne komisije krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti Bizeljsko šteje 11 članov.
Za volitve članov sveta KS se določi 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Bizeljska vas in Orešje – voli se 2 člana
2. volilna enota – Dramlja, Gregovce, Stara vas – voli se 2 člana
3. volilna enota – Bračna vas, Bukovje, Drenovec – voli se 2 člana
4. volilna enota – Brezovica, Nova vas, Vitna vas – voli se 2 člana
5. volilna enota – Bizeljsko – volijo se 3 člani
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
Ugotovi se, da so sveti ostalih krajevnih skupnosti določili število članov novih svetov KS in volilne enote za volitve članov svetov kot sledi:
I. Svet KS Artiče bo štel 8 članov.
Za volitve članov novega sveta v KS Artiče se določi 8 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Artiče – voli se 1 član,
2. volilna enota – Arnova sela – voli se 1 član
3. volilna enota – Dečna sela – voli se 1 član
4. volilna enota – Dolenja vas pri Artičah – voli se 1 član
5. volilna enota – Glogov brod – voli se 1 član
6. volilna enota – Spodnja Pohanca – voli se 1 član
7. volilna enota – Trebež – voli se 1 član
8. volilna enota – Zgornji Obrež z delom Zgornjega Lenarta, ki je priključen KS Artiče – voli se 1 član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
II. Svet KS Brežice bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov sveta.
III. Svet KS Cerklje ob Krki bo štel 11 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 11 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Boršt, Račja vas – voli se 1 član
2. volilna enota – Župeča vas – voli se 1 član
3. volilna enota – Cerklje ob Krki – voli se 1 član
4. volilna enota – Črešnjice, Zasap – voli se 1 član
5. volilna enota – Gazice – voli se 1 član
6. volilna enota – Hrastje – voli se 1 član
7. volilna enota – Dolenja Pirošica – voli se 1 član
8. volilna enota – Gor. Pirošica, Brvi, Izvir – voli se 1 član
9. volilna enota – Stojanski vrh, Poštena vas – voli se 1 član
10. volilna enota – Vinji vrh, Vrhovska vas – voli se 1 član
11. volilna enota – Bušeča vas – voli se 1 član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
IV. Svet KS Čatež ob Savi bo štel 9 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 7 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Čatež ob Savi – volijo se 3 člani
2. volilna enota – Cerina – voli se 1 član
3. volilna enota – Dobeno – voli se 1 član
4. volilna enota – Dvorce – voli se 1 član
5. volilna enota – Prilipe – voli se 1 član
6. volilna enota – Sobenja vas – voli se 1 član
7. volilna enota – Žejno – voli se 1 član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
V. Svet KS Dobova bo štel 11 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 9 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Dobova – voli se 2 člana
2. volilna enota – Gaberje – voli se 1 član
3. volilna enota – Loče – voli se 1 član
4. volilna enota – Mali Obrež – voli se 1 član
5. volilna enota – Mihalovec – voli se 1 član
6. volilna enota – Mostec – voli se 1 član
7. volilna enota – Rigonce – voli se 1 član
8. volilna enota – Sela – voli se 2 člana
9. volilna enota – Veliki Obrež – voli se 1 član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
VI. Svet KS Globoko bo štel 10 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Bojsno – voli se 2 člana
2. volilna enota – Brezje – voli se 2 člana
3. volilna enota – Globoko – voli se 2 člana
4. volilna enota – Mali vrh – voli se 2 člana
5. volilna enota – Piršenbreg – voli se 2 člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
VII. Svet KS Jesenice bo štel 9 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Jesenice – voli se 2 člana
2. volilna enota – Nova vas – voli se 2 člana
3. volilna enota – Obrežje – voli se 2 člana
4. volilna enota – Podgračeno – voli se 1 član
5. volilna enota – Ribnica – voli se 1 član
6. volilna enota – Slovenska vas – voli se 1 član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
VIII. Svet KS Kapele bo štel 11 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 7 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Jereslavec – voli se 1 član
2. volilna enota – Kapele – voli se 2 člana
3. volilna enota – Podvinje – voli se 1 član
4. volilna enota – Rakovec – voli se 1 član
5. volilna enota – Slogonsko – voli se 2 člana
6. volilna enota – Vrhje – voli se 2 člana
7. volilna enota – Župelevec – voli se 2 člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
IX. Svet KS Krška vas bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov.
X. Svet KS Mrzlava vas bo štel 9 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Čedem – voli se 1 član
2. volilna enota – Globočice – voli se 2 člana
3. volilna enota – Kamence – voli se 1 član
4. volilna enota – Kraška vas – voli se 2 člana
5. volilna enota – Mrzlava vas – voli se 2 člana
6. volilna enota – Stankovo – voli se 1 član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
XI. Svet KS Pečice – Križe bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov.
XII. Svet KS Pišece bo štel 12 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Blatno – voli se 2 člana
2. volilna enota – Dednja vas – voli se 2 člana
3. volilna enota – Orehovec – voli se 2 člana
4. volilna enota – Pavlova vas – voli se 2 člana
5. volilna enota – Pišece – voli se 2 člana
6. volilna enota – Podgorje pri Pišecah – voli se 2 člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
XIII. Svet KS Skopice bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov.
XIV. Svet KS Sromlje bo štel 12 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 6 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Curnovec – voli se 2 člana
2. volilna enota – Oklukova gora – voli se 2 člana
3. volilna enota – Silovec – voli se 2 člana
4. volilna enota – Sromlje – voli se 2 člana
5. volilna enota – Volčje – voli se 2 člana
6. volilna enota – Zgornja Pohanca – voli se 2 člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
XV. Svet KS Šentlenart bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov.
XVI. Svet KS Velika Dolina bo štel 11 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 10 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Brezje – voli se 1 član
2. volilna enota – Cirnik – voli se 1 član
3. volilna enota – Gaj-Ribnica – voli se 1 član
4. volilna enota – Koritno – voli se 1 član
5. volilna enota – Laze – voli se 1 član
6. volilna enota – Mala Dolina – voli se 1 član
7. volilna enota – Perišče – voli se 1 član
8. volilna enota – Ponikve – voli se 1 član
9. volilna enota – Rajec – voli se 1 član
10. volilna enota – Velika Dolina – voli se 2 člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
XVII. Svet KS Velike Malence bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov.
XVIII. Svet KS Zakot-Bukošek-Trnje bo štel 7 članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi 1 volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se 7 članov.
3. člen
Predsednika sveta krajevne skupnosti izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov izmed sebe na konstitutivni seji sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najpozneje 20 dni po opravljenih volitvah.
Kolikor svet krajevne skupnosti ne deluje ali, če dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti ne skliče konstitutivne seje novoizvoljenega sveta, skliče to sejo predsednik volilne komisije krajevne skupnosti.
4. člen
Mandatna doba prvoizvoljenih svetov krajevnih skupnosti traja do izteka mandata sedanjega Občinskega sveta občine Brežice, sicer pa traja mandatna doba svetov krajevnih skupnosti 4 leta.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija ter volilne komisije krajevnih skupnosti.
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet te skupnosti, kolikor pa svet krajevne skupnosti ne deluje, imenuje volilno komisijo krajevne skupnosti občinska volilna komisija.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
6. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
7. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volilcev in predloge kandidatur,
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
8. člen
Volilni odbor na volišču:
– vodi glasovanje na volišču,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
9. člen
S sprejetjem tega odloka, preneha veljati odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice št. 023-5/95, z dne 24. 10. 1995.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-5/95
Brežice, dne 7. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti