Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Zasip SD-12-A, stran 1160.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 9. člena odloka o sprejetju zazidalnega načrta Zasip SD-12-A (UVG, št. 16/85), ter četrte alinee četrtega odstavka, 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 22. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Zasip SD-12-A
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zasip SD-12-A, ki jih je izdelala strokovna služba Občine Bled, pristojna za prostor in varstvo okolja. Sprememba obravnava objekt št. 9C´, ki je v zazidalnem načrtu Zasip SD-12-A predviden na zemljišču parcel št. 9/4 in 9/11 k.o. Zasip, in sicer njegovo lego, obliko in namembnost.
2. člen
V četrtem členu odloka o sprejetju zazidalnega načrta Zasip SD-12-A, je objekt številka 9C´ opredeljen kot stanovanjski objekt, ki mu je možno dozidati delavnico. S tem odlokom se mu namembnost spremeni tako, da bo po funkciji izključno stanovanjski objekt.
3. člen
Za četrtim členom se doda 4.a člen,ki se glasi:
Tlorisna velikost objekta 9C´ bo 12,5 x 9 m, s prizidkom 9 x 9 m. Objekt bo krit s simetrično dvokapnico z naklonom strešin 38º. Višina slemena je +9,60 m nad koto pritličja. Smeri slemena bosta S–J in V–Z. Od fiksne točke ZN bo objekt oddaljen 66.8 m vzhodno in 21 m severno, ter zasukan za 3º iz smeri osi ceste v Muže.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-2/96-3-03
Bled, dne 22. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti