Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

770. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lendava, stran 1153.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 – odločba US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaa minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lendava
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju občine Lendava.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
-------------------------------------------------------------------------
parc.št.  vrsta rabe  kat.raz.  površina    ZKV       k.o.
                     v m2
-------------------------------------------------------------------------
Cigut Štefan, Lizika, Lendavske gorice 5/a
3124/2   travnik    5        2141   3469     Lendava
Horvat Helena, Čentiba 431/c
4998    vinograd   3        958    878    Dolga vas
4999    sadovnjak   2        345    878    Dolga vas
5001    njiva     6        484    879    Dolga vas
Ivanec Ladislav, Kovačeva 16/b 
4615/2   vinograd   2        2774    241     Lendava
Gönc Štefan, Magdalena, Dolina 24/a
1063    vinograd   2        2139    791      Dolina
1063    travnik    5        582    791      Dolina
1063    klet              37    791      Dolina
Kepe Franc, Edit, Gornji Lakoš 35/a
4698/1   vinograd   2        1658   3301     Lendava
4698/1   travnik    6        113   3301     Lendava
4698/2   vinograd   2        1535   3301     Lendava
Kelenc Majda, Lendavske gorice 325/e
3256/2   njiva     5        4470   3586     Lendava
3256/2   travnik    6        1627   3586     Lendava
Koren Viktorija, Renkovci 2/a
1254    vinograd   5        1152    489    Strehovci
1255    sadovnjak   5        1222    489    Strehovci
Somi Janez, Dobrovnik 214
843     njiva     6        1559    671    Dobrovnik
843     travnik    5        238    671    Dobrovnik
Zver Jožef, Mala Polana 98
5645    vinograd   2        1055   1975     Lendava
5645    sadovnjak   2        134   1975     Lendava
5645    stavba             26   1975     Lendava
5644    vinograd   2        282   3562     Lendava
Gönc Mihael, Dolga vas 88/a
4979    vinograd   3        671    347    Dolga vas
4979    sadovnjak   2        141    347    Dolga vas
3404    vinograd   4        538   1274    Dolga vas
3404    travnik    5        56    1274    Dolga vas
Kebel Ladislav, Terezija, Dolina 77
1666   vinograd    3        1008   1192      Dolina
Režonja Alojz, Murska Sobota, Kocljeva 6/a
69     travnik    4        191    364    Strehovci
69     vinograd   5        501    364    Strehovci
68/2    travnik    4        180    912    Strehovci
68/2    vinograd   5        743    912    Strehovci
Korošec Slavko, Kobilje 31
6502    vinograd   5        562   1085     Kobilje
6502    travnik    5        152   1085     Kobilje
6503    travnik    5        368   1085     Kobilje
6504    travnik    5        339   1085     Kobilje
Molnar Gabrijela, Dolga vas 114
3272    njiva     5        1300    456    Dolga vas
3273    vinograd   4        350    456    Dolga vas
3274    vinograd   4        362    456    Dolga vas
3275    njiva     5        1510    456    Dolga vas
3278/3   vinograd   4        577    911    Dolga vas
3762    vinograd   2        2196    458    Dolga vas
Gerebic Štefan, Dolina 79/a   
1911    gozd     5        164    520      Dolina
1911    vinograd   3        242    520      Dolina
1912    vinograd   3        280    913      Dolina
1913    vinograd   3        250    54      Dolina
1914    vinograd   3        402    54      Dolina
1915    vinograd   3        292    54      Dolina
1918    vinograd   3        714    935      Dolina
Biro Štefan, Gornji Lakoš 38
5139    vinograd   2        524   1836     Lendava
5141    vinograd   2        279   1836     Lendava
5142    vinograd   2        360   1836     Lendava
Magdič Tomislav, Tropovci, Šolska 8    
6088    njiva     5        218    633     Lendava
6089    vinograd   2        677    633     Lendava
6090    hiša              40    633     Lendava
6090    pašnik    5        314    633     Lendava
6087    vinograd   2        1087   2957     Lendava
6087    pašnik    5         90   2957     Lendava
Lebar Štefan, Cecilija, Turnišče, Štefana Kovača 80
255     vinograd   5        1232   2016    Dobrovnik
253     klet              27   2016    Dobrovnik
253     vinograd   5        556   2016    Dobrovnik
242/3    vinograd   5        323   2016    Dobrovnik
252/1    vinograd   5        1058   2902    Dobrovnik
252/1    klet              28   2016    Dobrovnik
-------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi Lendava, Živinorejsko veterinarskega zavoda Murska Sobota.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3.člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– odstranitev dotrajanih trt in opor
– analizo tal ter založno gnojenje
– izravnavo zemljišč, oranje in rigolanje
– sajenje z vsemi vzporednimi deli
– postavitev naprav vinogradniške konstrukcije in žične opore eno leto po saditvi
– oskrbo vinogradov za obdobje treh let v skladu z investicijskim programom.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Lendava – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35503/06/96-8
Ljubljana, dne 5. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti