Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

765. Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.02), stran 1148.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.02)
1 SPLOŠNO
Vozila kategorij* M1 in N1 morajo biti homologirana v skladu s to odredbo. Motorji teh vozil, ki delujejo po sistemu električnega vžiga (ottovi motorji), morajo biti konstruirani in izdelani za uporabo neosvinčenega goriva.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Določila te odredbe veljajo za:
2.1.1 emisijo izpušnih plinov, plinasto emisijo iz ohišja motorja, emisijo zaradi izhlapevanja goriva in za zagotavljanje trajnosti naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov vseh vozil kategorij M1 in N1, opremljenih z ottovimi motorji na neosvinčeno gorivo (homologacija tipa B), ter
2.1.2 emisijo izpušnih plinov in za zagotavljanje trajnosti naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov vseh vozil kategorij M1 in N1, opremljenih z dieselskimi motorji (homologacija tipa C).
2.2 Določila te odredbe ne veljajo:
– za vozila, katerih masa je manjša od 400 kg;
– za vozila, katerih konstrukcijska hitrost ne presega 50 km/h;
– za vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa.
2.3 Na zahtevo proizvajalca vozila se lahko homologacija na podlagi te odredbe razširi z vozil kategorij M1 in N1 z dieselskim pogonom, ki so že homologirana, na vozila kategorij M2 in N2, katerih referenčna masa ne presega 2840 kg.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsi deli vozila, ki lahko vplivajo na emisijo plinastega onesnaževanja, morajo biti konstruirani, izdelani in sestavljeni tako, da kljub morebitnim vibracijam in drugim vplivom omogočajo, da vozilo v pogojih normalne rabe ustreza zahtevam te odredbe.
Proizvajalec vozila mora s svojimi tehničnimi rešitvami zagotoviti, da emisija izpušnih plinov, emisija iz ohišja motorja in emisija zaradi izhlapevanja goriva v pogojih normalne rabe ostajajo, skladno z zahtevami te odredbe, v dovoljenih mejah vso normalno življenjsko dobo vozila.
V primeru, da je katalizatorski sistem vozila opremljen s senzorjem za kisik, je treba zagotoviti pravilno stehiometrično razmerje med zrakom in gorivom (lambda), tako pri določeni hitrosti kot tudi pri pospeševanju. Občasne spremembe tega razmerja so sicer dovoljene, vendar le, če se le-te pojavljajo tudi pri samem testu po predpisanem postopku oziroma če so te spremembe nujne za varno vožnjo in pravilno delovanje motorja in opreme, ki vpliva na sestavo škodljivih emisij, ali pa so te spremembe potrebne za hladni zagon motorja.
3.1.2 Vozilo, opremljeno z ottovim motorjem na neosvinčeno gorivo, mora ustrezati določilom točke 3.1.2.1 ali točke 3.1.2.2 te odredbe.
3.1.2.1 Odprtina za natakanje goriva mora biti izvedena tako, da ni mogoče natakati goriva s šobo, katere zunanji premer je 23,6 mm ali večji.
3.1.2.2 Določilo točke 3.1.2.1 ne velja za vozila, ki izpolnjujejo obe naslednji zahtevi:
3.1.2.2.1 vozilo je konstruirano in izdelano tako, da osvinčeno gorivo ne more škodljivo vplivati na naprave, katerih naloga je uravnavati sestavo izpušnih plinov, in
3.1.2.2.2 vozilo je razločno, čitljivo in neizbrisno označeno s simbolom za neosvinčeno gorivo, kot ga določa ISO 2575-1982, in to na takem mestu, da ga oseba, ki nataka gorivo, takoj opazi. Dovoljene so tudi dodatne oznake.
3.2 Posebne zahteve – vrste testov
3.2.1 Vsa vozila kategorij M1 in N1 z ottovimi motorji morajo opraviti naslednje teste:
– Tip I: (ugotavljanje povprečnih emisij izpušnih plinov po hladnem zagonu)
– Tip II: (emisija ogljikovega monoksida pri prostem teku)
– Tip III: (plinaste emisije iz ohišja motorja)
– Tip IV: (emisija izhlapevanja goriva)
– Tip V: (trajnost naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov)
3.2.2 Vsa vozila kategorij M1 in N1 z dieselskimi motorji morajo opraviti naslednje teste:
Tip I (ugotavljanje povprečnih emisij izpušnih plinov po hladnem zagonu)
Tip V (trajnost naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov)
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 83.02. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 83.02 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 83.02. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati odredba o homologiranju cestnih vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83) – (Uradni list RS, št. 35/94).
7.2 Ta odredba velja:
7.2.1 od 1. aprila 1996 dalje za homologiranje tipa vozila in za prvo registracijo vozila;
7.2.2 od 1. julija 1998 dalje za vsa vozila, ko se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji.
Št. 6.1-03/94-005/70
Ljubljana, dne 15. februarja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Andrej Umek l. r.
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti