Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

764. Odredba o homologiranju žarometov z dolgim in kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in njim enaka cestna motorna vozila (št. 76.00), stran 1147.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju žarometov z dolgim in kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in njim enaka cestna motorna vozila (št. 76.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Žarometi z dolgim in kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in njim enaka cestna motorna vozila (kategoriji* L1 in L2) morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na žaromete z žarilno nitko, ki dajejo dolgi in kratki svetlobni pramen in so namenjeni za vgradnjo na cestna motorna vozila kategorij L1 in L2.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsak vzorec mora ustrezati zahtevam te odredbe.
3.1.2 Žarometi morajo biti izdelani tako, da zadržijo predpisane fotometrične lastnosti in da dobro delujejo tudi, ko so izpostavljeni morebitnim tresljajem pri normalni uporabi vozila.
3.1.3 Deli žarometa, ki so predvideni za pritrditev žarnice v reflektor, morajo biti izdelani tako, da je tudi v temi mogoče pritrditi žarnico samo v predpisani legi.
3.2 Posebne zahteve
3.2.1 Pravilna lega leče glede na optični sistem žarometa mora biti jasno označena in zavarovana proti morebitnemu premiku med uporabo.
3.2.2 Za merjenje svetilnosti žarometa je treba uporabiti merilni zaslon po dodatku 3. pravilnika ECE R 76.00 in preskusno žarnico kategorije S3 po pravilniku ECE R 37.03. To preskusno žarnico je treba nastaviti na predpisani svetlobni tok po istem pravilniku.
3.2.3 Svetlobni pramen mora imeti jasno razvidno svetlo/temno mejo, da je z njeno pomočjo mogoče žaromet pravilno nastaviti. Merjena na razdalji 10 m, mora ta meja potekati čimbolj ravno in vodoravno v širini najmanj + / -900 mm.
Če se žaromet nastavlja po določilih dodatka 3. pravilnika ECE R 76.00, mora izpolnjevati v tem dodatku navedene predpise.
3.2.4 Slika svetlobnega pramena ne sme imeti nobenih stranskih nepravilnosti, ki vplivajo na dobro vidljivost.
3.2.5 Osvetlitev na merilnem zaslonu iz točke 3.2.2 te odredbe je treba meriti s fotometrom, katerega učinkovita površina leži v kvadratu s stranico z dolžino 65 mm.
4 PRESKUŠANJE ŽAROMETOV
4.1 Preskušanje žarometov v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 76.00. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 76.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA ŽAROMETOV
5.1 Homologacija žarometov v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 76.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. aprila 1996.
Št. 6.1-03/94-005/68
Ljubljana, dne 15. februarja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Andrej Umek l. r.
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti